1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15) PRIEDAISocialinės apsaugos konvencijų nuostatos, kurios, nepaisant reglamento 6 straipsnio, toliau taikomos – Socialinės apsaugoskonvencijų nuostatos netaikomos visiems asmenims, kuriems taikomas reglamentas(Reglamento 7 (2) (c) ir 3 (3) straipsniai)Bendrieji komentarai1. Tiek, kiek šio priedo nuostatos numato nuorodas į kitų konvencijų nuostatas, tos nuorodos pakeičiamosnuorodomis į šio reglamento atitinkamas nuostatas, nebent minėtųjų konvencijų nuostatos būtų įrašytos į šį priedą.2. Socialinės apsaugos konvencijos straipsnis dėl išmokų mokėjimo nutraukimo, tam tikroms jo nuostatoms esantįrašytoms į šį priedą, ir toliau galioja toms nuostatoms.A. Socialinės apsaugos konvencijų nuostatos, toliau taikomos, nepaisant reglamento 6 straipsnio (Reglamento 7 (2)(c) straipsnis)1. Belgija-DanijaNėra konvencijos.2. Belgija-Vokietijaa) Baigiamojo protokolo, priimto 1957 m. gruodžio 7 d. prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos, 3 ir43 straipsniai tie patys, kaip ir 1960 m. lapkričio 10 d. papildomo protokolo.b) Papildoma sutartis 3, priimta 1957 m. gruodžio 7 d. prie tą pačią dieną Bendrosios konvencijos kaip ir Papildomasprotokolas, pasirašytas 1960 m. lapkričio 10 d. (pensijų mokėjimas už laikotarpį iki Bendrosios konvencijos įsigaliojimo).3. Belgija-IspanijaNėra konvencijos.4. Belgija-Prancūzijaa) Papildomos sutarties, pasirašytos 1948 m. sausio 17 d. prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos, 13,16 ir 23 straipsniai (darbininkai, dirbantys kasyklose ir panašiose įmonėse).b) 1953 m. vasario 27 d. pasikeitimas raštais (1948 m. sausio 17 d. Bendrosios Konvencijos 2 straipsnio taikymas).c) 1953 m. liepos 29 d. pasikeitimas raštais, pašalpos pagyvenusiems dirbantiems asmenims.5. Belgija-Graikija1958 m. balandžio 1 d. Bendrosios konvencijos 15 (2), 35 (2) ir 37 straipsniai.6. Belgija-AirijaNėra konvencijos.7. Belgija-Italija1948 m. balandžio 30 d. Konvencijos 29 straipsnis.8. Belgija-Liuksemburgas1971 m. spalio 27 d. sutarties 2 ir 4 straipsniai (Užsienio socialinis draudimas).9. Belgija-Nyderlandai62

More magazines by this user
Similar magazines