1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

93. Nyderlandai-SuomijaNėra konvencijos.94. Nyderlandai-Švedija1976 m. liepos 2 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 ir 24 (3) straipsniai dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.95. Nyderlandai-Jungtinė KaralystėNėra konvencijos.96. Austrija-PortugalijaNėra konvencijos.97. Austrija-Suomijaa) 1985 m. gruodžio 11 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos, su pataisomis, padarytomis 1993 m. kovo 9 d.Papildomoje konvencijoje dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje, 4 straipsnis.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios Konvencijos II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.98. Austrija-Švedijaa) 1975 m. lapkričio 11 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos, su pataisomis, padarytomis 1982 m. spalio 21 d.Papildomoje konvencijoje dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje, 4 ir 24 (1) straipsniai.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios Konvencijos II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.99. Austrija-Jungtinė Karalystėa) 1980 m. liepos 22 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos, su pataisomis, padarytomis 1985 m. gruodžio 9 d.Papildomoje konvencijoje 1 ir 1992 m. spalio 13 d. Konvencijoje 2 dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje, 3straipsnis.b) Protokolas dėl išmokų natūra prie minėtosios Konvencijos, išskyrus 2 (3) straipsnį dėl asmenų, negalinčių prašytigydymo pagal reglamento III dalies 1 skyrių.100. Portugalija-SuomijaNėra konvencijos.101. Portugalija-Švedija1978 m. spalio 25 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 6 straipsnis.102. Portugalija-Jungtinė Karalystėa) Protokolo dėl medicininio gydymo, pasirašyto 1978 m. lapkričio 15 d., 2 (1) straipsnis.b) Portugalams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir laikotarpiu nuo 1987 m. spalio 22 d. iki pereinamojo laikotarpio,numatyto Įstatymo dėl įvažiavimo į Ispaniją ir Portugaliją sąlygų 220 (1) straipsnyje, pabaigos: 1978 m. lapkričio 15 d.Konvencijos dėl socialinės apsaugos 26 straipsnis, su pataisomis, padarytomis 1987 m. rugsėjo 28 d. pasikeitimo laiškuose.103. Suomija-Švedija1992 m. birželio 15 d. Šiaurės konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.104. Suomija-Jungtinė KaralystėNėra konvencijos.70

More magazines by this user
Similar magazines