1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

1973 m. gruodžio 4 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 (1) ir 45 (2) straipsniai.29. Vokietija-Prancūzijaa) 1950 m. liepos 10 d. Bendrosios konvencijos 16 (antroji dalis) ir 19 straipsniai.b) Papildomos sutarties 4, pasirašytos 1950 m. liepos 10 d. prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos,kaip ir 1955 m. birželio 18 d. patvirtintame 2 skirsnyje.c) 1955 m. birželio 18 d. patvirtinto 2 skirsnio I ir III dalys.d) 1950 m. liepos 10 d. Bendrojo protokolo prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos 6, 7 ir 8 punktai.e) 1963 m. gruodžio 20 d. Sutarties II, III ir IV dalys (socialinė apsauga Saare).30. Vokietija-Graikija1991 m. spalio 7 d. protokolas kartu su 1984 m. liepos 6 d. Sutartimi tarp Vokietijos Demokratinės RespublikosVyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės dėl su pensijomis susijusių problemų sprendimo.31. Vokietija-AirijaNėra konvencijos.32. Vokietija-Italijaa) 1952 m. gegužės 5 d. Konvencijos 3 (2) ir 36 (3) straipsniai (socialinis draudimas).b) 1953 m. gegužės 12 d. Papildoma sutartis prie 1953 m. gegužės 5 d. Konvencijos (pensijų mokėjimas ikikonvencijos įsigaliojimo).33. Vokietija-Liuksemburgas1959 m. liepos 11 d. steigimo sutarties 4, 5, 6 ir 7 straipsniai (ginčų tarp Vokietijos ir Liuksemburgo sprendimas).34. Vokietija-Nyderlandaia) 1951 m. kovo 29 d. Konvencijos 3 (2) straipsnis.b) Papildomos sutarties 4, pasirašytos 1956 m. gruodžio 21 d. prie 1951 m. kovo 29 d. pasirašytos Konvencijos, 2 ir 3straipsniai (Nyderlandų darbuotojų teisių pagal Vokietijos socialinio draudimo sistemą nustatymas nuo 1940 m. gegužės 13d. iki 1945 m. rugsėjo 1 d.).35. Vokietija-Austrijaa) 1966 m. gruodžio 22 d. Konevcijos dėl socialinės apsaugos, su pataisomis, padarytomis Papildomoje konvencijoje1, pasirašytoje 1969 m. balandžio 10, 2, pasirašytoje 1974 m. kovo 20 d., ir 3, pasirašytoje 1980 m. rugpjūčio 29 d., 41straipsnis.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 20 (a) dalis.c) Minėtosios Konvencijos 3 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.d) Baigiamojo protokolo prie minėtosios Konvencijos 3 (g) dalis.e) Konvencijos dėl Vokietijos įstatymų 4 (1) straipsnis, pagal kurį nelaimingi atsitikimai (ir profesinės ligos), įvykęuž Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų ir laikotarpiai, įgyti už tos teritorijos ribų, dar nesuteikia teisėsmokėti išmokas arba suteikia teisę mokėti išmokas tik tam tikromis aplinkybėmis, kai turintys tokią teisę asmenys gyvena užVokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų, tuomet kai:i) išmoka jau buvo mokėta arba turi būti sumokėta 1994 m. sausio 1 d.;73

More magazines by this user
Similar magazines