30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nieuwjaarsduik met uw PV

Is dat geen cool idee; een nieuwjaarsduik nemen met je collega’s? Zo´n heerlijke frisse duik na een overdaad

aan appelflappen, oliebollen, vuurwerk en champagne. Neem een kijkje op www.nieuwjaarsduik.info voor

een nieuwjaarsduik bij jou in de buurt. In 2020 waren er 229 officieel geregistreerde duiken. In verband

met de lockdown werden er geen vergunningen afgegeven voor de nieuwjaarsduiken in 2021 en 2022.

Zoals het er nu uitziet kan de traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari 2023 wel weer plaatsvinden.

WAT IS PRECIES EEN NIEUWJAARSDUIK?

De nieuwjaarsduik is een jaarlijks terugkerend evenement. Het wordt, zoals de naam al verklapt, zo rond

de jaarwisseling georganiseerd en het behelst een gezamenlijke duik in open water. In de meeste gevallen

geschiedt dit op nieuwjaarsdag maar bepaalde plaatsen hanteren ook 2e kerstdag of oudjaarsdag. De uitdaging

bestaat dat men het ijskoude water in stuk het water in rent. De echte waaghalzen willen dan ook nog wel kopje

onder duiken. Daarna een lekkere kop erwtensoep (uiteraard met worst) of een dampende kop chocomel.

HOE IS DE NIEUWJAARSDUIK ONTSTAAN?

De grondlegger van de nieuwjaarsduik is Peter Pantages uit Vancouver (Canada). In 1920 organiseerde hij bij

de Vancouver Polar Bear Swim Club een nieuwjaarsduik. Bij die eerste editie deden tien deelnemers mee.

Tegenwoordig zijn het er zo’n 2.000 a 2.500.

De eerste nieuwjaarsduik in Nederland werd georganiseerd in 1960. Onder leiding van Ok van Batenburg van

Njord ‘59 uit Haarlem werd deze duik gehouden in Zandvoort. De meest populaire nieuwjaarsduik is die van

Scheveningen. In 1965 zag deze duik haar levenslicht. Jan van Scheijndel rende toen met 8 anderen de Noordzee

in. Tegenwoordig doen er 8.000 tot 10.000 (maximumaantal) mee in de nieuwjaarsduik van Scheveningen. In

heel Nederland doen circa 50.000 mensen mee aan de nieuwjaarsduik. Nergens in de hele wereld zijn deze

traditionele nieuwjaarsduiken zo populair als in Nederland.

SPONSORING

Vele Nederlandse nieuwjaarsduiken worden gesponsord door Unox.

Alle deelnemers krijgen een Oranje Unoxmuts. Deze muts heeft naast een

commerciële functie ook nog een veiligheidsfunctie. De deelnemers krijgen

dan ook de instructie dat ze hun muts verplicht mee terug moeten nemen na

de duik. Als er dan toch een eenzame muts in het water achterblijft, komen

de reddingswerkers in actie. Om er een officieel tintje aan te geven, krijgen de

deelnemers een oorkonde mee naar huis dat ze het koude water (circa 8°C)

hebben getrotseerd.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!