30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uniek in België !

In Blegny-Mine, bezoek een echte steenkoolmijn

en ga tot 60 meter ondergronds

Op 20 km van Maastricht is Blegny-Mine één van de vier authentieke

koolmijnen van Europa waarvan de ondergrondse galerijen

nog toegankelijk zijn voor de bezoekers. Trek je jas aan, zet je

helm op, en zak in de liftkooi tot -30 en -60 meter diep voor een

ontdekking van het dagelijkse leven en van het werk van de

“Koempels”.

Combineer het bezoek aan de mijn met de permanente tentoonstelling,

de biotoop van de steenberg, de rondrit door de boomgaarden

van het Land van Herve en de oude stad van Dalhem

aan boord van onze toeristentreintjes.

Blegny-Mine en de drie andere mijnsites uit Wallonië zijn

erkend als Wereldpatrimonium door de Unesco.

©provincedeliege

In de Blegny Mine

©provincedeliege

Mijnbezoek met gids

Blegny-Mine

blegnymine.be

©S.Schmitt

Blegny Mine vanuit de lucht

Bestemming Luik

©Adrien Closter

pour Ville de Liège

Een eeuwenoud erfgoed, een rijkdom aan geschiedenis en

architectuur, een stadscentrum met een unieke sfeer.

De vurige stede, een van de toeristische trekpleisters van

Wallonië, zal u weten te verleiden: internationale tentoonstellingen,

talrijke feestelijke evenementen, verschillende uitstekende

restaurants en cafés, designerboetieks, unieke uitzichten,

rustgevende parken.

Wilt u er een feestelijk verblijf van maken? Bezoekt u graag een

tentoonstelling of kiest u voor een van onze 20 themarondleidingen?

©Ville de Liège

Marc Verpoorten

Wilt u de stad met een gids verkennen of een teambuilding

organiseren? Onze dienst groepsreservaties staat altijd tot uw

beschikking om voor u een onvergetelijke dag op maat te organiseren!

Vraag de brochure aan en ontdek al onze mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

©WBT-D.Erroyaux

Luik La Boverie

Visitez Liège

groupes.visitezliege.be/nl

SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN 81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!