30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Teambuilding op de Veluwezoom

Activiteitenpark Veluwse Poort

Ruim 25 jaar is activiteitenpark Veluwse Poort een begrip

op de Veluwezoom. Niet alleen vanwege de vele events,

arrangementen en leuke groepsactiviteiten die er worden

aangeboden. De laatste jaren worden namelijk ook steeds

meer overnachtingen geboekt in de authentieke Finse Lodges

die het park rijk is. Dit is het resultaat van echt ondernemerschap

en het specialisme om zo goed mogelijk de wensen

van opdrachtgever en gast te vertalen.

Met jarenlange ervaring op het gebied van team-building

activiteiten, de uitgebreide vergaderfaciliteiten, feestzalen

en veelgeprezen mogelijkheden op het gebied van catering

voor grote groepen biedt de Veluwse Poort programma’s

voor elke doelgroep. Zo bieden we diverse Escape-avonturen

zoals “De Kolenmijn”; dit is een puzzeltocht waarbij je moet

ontsnappen aan de ontberingen van opgesloten zitten in een

mijnenstelsel. Daarnaast bieden we ontelbaar veel indoor en

outdoor activiteiten zoals wandklimmen, lasergames, handboog-

/ pistoolschieten, behendigheid- en puzzelopdrachten

waarbij een wedstrijd en winkansen een doel op zich mogen

zijn. Dit is altijd afgestemd op de capaciteiten van de deelnemers

en wordt begeleid door ervaren en gecertificeerde

instructeurs.

Ook maken we het eenvoudig de wonderschone flora en fauna

te ontdekken in het grootste Nationale Park van Natuurmonumenten.

Naast verhuur van e-scooters en (elektrische)

fietsen bieden we als enige de mogelijkheid tot een rondrit

met een elektrische wegtrein geschikt voor 23 passagiers per

rit. Dit is uitermate geschikt voor het verkennen van het uitgestrekte

Veluwezoom landschap, verplaatsen van groepen bij

een puzzeltocht of activiteitenwissel onderweg.

Wij helpen graag je team zichzelf te ontdekken en verder

ontplooien onder het motto: Kom als Gast, Ga als Vriend!

Veluwse Poort

Activiteitenpark | Logies | Bistro

Admiraal Helfrichlaan 89 Dieren - info@veluwsepoort.nl

Online boeken: www.veluwsepoort.nl

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 105

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!