30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rally Experience

Een te gek & competitief teamuitje!

Een rally van Rally Experience is een te gek, uitdagend en competitief uitje waarmee je 365 dagen per jaar

veel fun kunt beleven, kriskras door Nederland!

Het team achter Rally Experience heeft jarenlang ervaring in het organiseren van rally’s en biedt kwalitatief

uitgezette rallyroutes voor elk niveau. Zelfs als beginner is er geen drempel om mee te doen. De professionele

experience box (een box vol met uitleg, rallygadgets, routeboek and many more…), de uitdagingen onderweg

en het competitieve karakter, maken een uitje met Rally Experience tot een waar rally feest.

De Rally Experience is zowel voor individuele teams als voor groepen uitermate geschikt.

Met Rally Experience ga je op pad in de mooiste regio’s van Nederland en ga je in teams van twee personen,

de bestuurder en de navigator, zo goed (dus niet zo snel) mogelijk, conform de rally-opdrachten, de rallyroute

rijden. Met hoeveel teams je deelneemt? Dat bepalen jullie helemaal zelf. Wat als je nog nooit een rally hebt

gereden? Nou, dat is het mooie van Rally Experience! Want het niveau bepaal je ook helemaal zelf. Wij hebben

de mooiste rally routes uit gestippeld voor zowel de sport-, tour- en funklasse rijders en door het gebruik van

verschillende navigatiemethodes kan iedereen op pad, zelfs met verschillende niveaus tijdens een en dezelfde

rally!

Wil jij met een groep gaan rijden? Dan kunnen we samen met jou de beste Rally Experience uitzoeken en

combineren met de leukste en beste lunches, diners of zelfs overnachtingen! Wil je tevens die leuke Kever,

cabrio of andere vette rally-auto erbij huren? Dat kan, want de mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Van huisfotograaf,

voor het vastleggen van jouw rallymoment, tot cameraman voor jouw unieke aftermovie!

Kom in contact en laat ons weten hoe we jou maximaal mogen faciliteren.

Ontdek zelf hoe Rally Experience jou (en je team) een glimlach gaat bezorgen!

Kom in contact met ons!

Rally Experience

Meerssenerweg 166 | 6222 AK Maastricht

Tel: 043 - 7630700

Email: info@smart-market.nl

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!