30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De allerleukste spellen & puzzels

Ook custom made!

Leuk om te geven en te krijgen! Wij bieden u een breed assortiment vol leuke en bekende

spellen & puzzels. De mix van bekende merken en onze eigen uitgaves maakt het eenvoudig

bij ons te bestellen, dat kan al vanaf 1 exemplaar. En wat is er nu leuker om een puzzel of spel te

geven van uw eigen bedrijf, merk(en) of stad of dorp? Uw bedrijf of merk blijft onder de aandacht,

elke keer als er gepuzzeld of gespeeld wordt.

Hoogwaardige

kwaliteit

Exclusief

& origineel!

Lenteweg 37-A 7532 RW Enschede 074 - 250 46 71 info@boosterbox.nl

www.boosterbox.nl

COMPLEET

TEAMUITJE

VOOR MINIMAAL 2 TOT WEL MEER DAN 1000 PERSONEN!

IJS

• SCHAATSEN

• CURLING CLINIC

• BUMBERBALL ON ICE

• IJSHOCKEY CLINIC

• ICE GAMES

SNEEUW

• SKIËN

• SNOWBOARDEN

• TEAMBUILDING IN

DE SNEEUW

• TUBEN

KART &

GAMES

• KARTEN

• ULTIMATE CUP

• SUMOWORSTELEN

• BUNUGEE SOCCER

• LASERGAMEN

MEER

• KLIMMEN

• BUMPERBALL

• TOPZONE • ARROW TAG

• BOOTCAMP &

OBSTACLE KLUB (BOK)

• BOOGSCHIETEN

WAAROM? • GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • FANTASTISCH TE BEREIKEN MET OPENBAAR VERVOER

• NIET AFHANKELIJK VAN HET WEER • WANT ALLES IS ONDER 1 DAK

DEUITHOF.NL/GROEPEN/VOOR-BEDRIJVEN/COMPLEET-BEDRIJFSUITJE/

112

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!