30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Madurodam maakt van jouw<br />

event een onvergetelijk<br />

moment!<br />

Evenementen draaien om het ontmoeten van elkaar. Voor zo’n moment wil je een locatie<br />

waar alles klopt, waar jouw evenement de WAUW factor heeft. Verras je gasten met een<br />

avond in Madurodam waar je gegarandeerd unieke herinneringen maakt.<br />

Indoor/outdoor capaciteit 1.000/5.000 gasten<br />

Uitstekend te bereiken met OV en auto<br />

In-house events en catering team<br />

Events<br />

in Madurodam<br />

Moet je meemaken!<br />

Het themapark vormt een prachtig decor voor een unieke avond, exclusief te<br />

bezoeken voor jouw gasten!<br />

Jouw event eind <strong>2022</strong> of begin 2023 in Madurodam? Plan ‘m nu!<br />

Bekijk www.madurodamevents.nl voor meer informatie.<br />

<strong>PV</strong> - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE <strong>2022</strong> 69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!