30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Madurodam maakt van jouw

event een onvergetelijk

moment!

Evenementen draaien om het ontmoeten van elkaar. Voor zo’n moment wil je een locatie

waar alles klopt, waar jouw evenement de WAUW factor heeft. Verras je gasten met een

avond in Madurodam waar je gegarandeerd unieke herinneringen maakt.

Indoor/outdoor capaciteit 1.000/5.000 gasten

Uitstekend te bereiken met OV en auto

In-house events en catering team

Events

in Madurodam

Moet je meemaken!

Het themapark vormt een prachtig decor voor een unieke avond, exclusief te

bezoeken voor jouw gasten!

Jouw event eind 2022 of begin 2023 in Madurodam? Plan ‘m nu!

Bekijk www.madurodamevents.nl voor meer informatie.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!