30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het is tevens de hoofdstad van de de gelijknamige

provincie Antalya. Naast dat je er oneindig kunt shoppen

staat Antalya ook bekend als de grootste internationale

badplaats van Turkije.

Het centrum van de stad Antalya is voor een groot gedeelte

autovrij. Er zijn winkels van diverse pluimage te vinden,

die soms ook tot laat open zijn. Ga bijvoorbeeld shoppen

in de moderne winkelstraat of kies juist voor de kleine

typische Turkse winkeltjes waar nog volop over

de prijs wordt onderhandeld. Wordt het je allemaal te

warm? Er zijn ook hypermoderne overdekte winkelcentra

in Antalya te vinden.

Maar niet alleen de vele winkels zijn de moeite waard,

ook de architectonische kant van Antalya is zeer de

moeite waard. Zo zijn er verschillende stadsmuren,

pleinen, moskeeën en oude (houten) huizen te zien.

En ook de minder toeristische smalle kronkelende

straatjes in Antalya zijn waanzinnig leuk om door

heen te slenteren. In de avonduren zijn veel van

deze oude gebouwen verlicht, wat een en ander nog

gezelliger maakt. Antalya is een bijzonder veilige plaats en

ik kom er zeker nog een keer terug.

Temperatuur

In de zomermaanden is het enorm warm. Vrijwel elke

dag meer dan 30 graden tot uitschieters naar de 40.

De gemiddelde maximumtemperaturen in maanden als

mei en oktober is nog steeds 26 graden. In het najaar is er

enkel iets meer kans op regen. Antalya heeft meer dan 3000

zonuren op jaarbasis. Echt een aanrader voor degene die

van het zonnetje houdt.

Vliegen

atie: Antiek ,Side

Je kunt Antalya Airport via diverse luchthavens bereiken

onder andere via Eindhoven, Rotterdam, Schiphol,

Maastricht of Groningen, maar ook vlak over de grens via

Dusseldorf, Munster, Keulen of Brussel. Het loont om te

vergelijken. Het kan honderden euro’s per persoon schelen.

Voor Turkije heb je geen visum meer nodig als Nederlander.

Check wel vooraf de covidmaatregelen. Deze kunnen

verschillen per land. Zo gelden in Duitsland weer andere

uiteisregels dan in Nederland of België.

Ik wens jullie een hele fijne reis en ik hoop

dat jullie er net zo genieten als wij deden.

Nicole Bus

Locatie: Turkse Rivièra

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!