30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CREATIEF UITJE

MET COLLEGA’S!

Op zoek naar een creatief uitje voor uw team?

Samen in een ongedwongen sfeer lekker actief bezig zijn.

We helpen graag het teamgevoel te versterken door middel

van onze creatieve workshops, inclusief een uitgebreid

materialenpakket, duidelijke stap voor stap begeleiding en

feedback van de enthousiaste docenten van het Royal Talens

Experience Centre.

Al mogelijk

vanaf

6 personen

zowel in Apeldoorn

als online

Spreekt één van onze standaard workshops u aan of wilt u

liever brainstormen over een op maat gemaakt programma?

We stellen graag een geweldig uitje samen speciaal voor uw

team. Bekijk de agenda van het Royal Talens Experience

Centre voor alle workshops op

www.royaltalens-experience.nl/

collections of scan de QR-code.

EXPERIENCE.CENTRE.ROYAL.TALENS

ROYALTALENS-EXPERIENCECENTRE

Schilderen in

Bob Ross-stijl

Maak zelf ook een

uniek schilderij in Bob

Ross-stijl! Inclusief de

bekende ‘little tree

friends’ en de kenmerkende

bergen die Bob

Ross o zo eenvoudig

op zijn doek tevoorschijn

‘toverde’.

Acrylic pouring

Gieten met acrylverf:

altijd weer een verrassend

resultaat!

Ervaar bij deze

creatieve workshop

hoe geweldig en onvoorspelbaar

dit is.

“ Samen met collega’s een online

workshop Ecoline gevolgd. Super

leuk om samen op afstand creatief

bezig te zijn. De verbinding via

Teams, de uitleg en begeleiding

van de docente werkten goed. Erg

leuk om de collega’s zo te zien!”

Kathelijn Sollie-Theeuwen

Samenwerkingsorganisatie

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!