30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EEN OVERDAAD AAN INSPIRATIE

Voor jou ligt alweer de 24e uitgave van PV-Magazine; hèt glossy

inspiratiemagazine dat wij in een oplage van ruim 8.200 exemplaren aan

alle personeelsverenigingen van Nederland opsturen.

In deze editie tref je weer tal van fantastisch uitjes, events en locaties

aam.

Tevens tref je in deze Septemberuitgave van PV-Magazine veel informatie

en inspiratie aan met betrekking tot kerst- en eindejaarsgeschenken.

We wensen jullie veel plezier en inspiratie toe.

Nicole Bus

PV-MAGAZINE NUMMER 24, september 2022

UITGEVER Nicole Bus, www.kalibermedia.nl

OPLAGE 8.200 stuks

FOTOGRAFIE COVER: WBT-O.Bourgi en WBT-D.Closon

DRUK Kaliber Drukwerk, www.kaliberdrukwerk.nl

BLADMANAGER Klaas Veerman

VORMGEVING Malieha Vranken en MDesign Web+Graphic Studio Heerlen

VERKOOP Nicole Bus

Voor meer info kunt u mailen naar:

INFO@PV-MAGAZINE.NL

NICOLE BUS

KALIBER MEDIA

Uitgever PV-Magazine

Ontwerp

Productie

Verkoop

Verhuur

Lachspiegelcentrale.nl

Ola Amigos!

Wij zijn Amigos BBQ Restaurant in Veldhoven; het

gezelligste, mooiste en beste BBQ Restaurant van

Veldhoven en gelegen in het altijd gezellige en

bruisende Zeelst. Voor iedere gelegenheid bent u

bij ons aan het juiste adres.

Personeelsfeest, vrijgezellenfeest, avondje uit met

je vriend(inn)en of om met een kleiner gezelschap

heerlijk BBQ-en? Wij hebben maar liefst 22 BBQ

tafels die u kunt reserveren vanaf 2 personen

tot wel 120 personen. Graag nodigen wij u uit om

gezellig een keer langs te komen. Ons enthousiaste

team staat voor u klaar om u ten alle tijden een

onvergetelijke avond te bezorgen.

www.amigosbbqrestaurant.nl

Hasta luego

Amigos!

Meer weten?

T: +31 (6) 55 13 87 55

Amigos BBQ Restaurant

Heuvel 14

E: info@amigosveldhoven.nl 5502 AK Veldhoven

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!