30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Freÿr,

een tijdloze plek

vol betoverende charme

Het voormalige zomerverblijf van de Hertogen van Beaufort-

Spontin, het kasteel van Freÿr, heet u welkom in zijn harmonische

interieur, gemeubleerd en ingericht door de 20 generaties,

die hier hebben gewoond. Zij nodigen u uit om de geschiedenis

(koninklijke gasten, verdrag van de koffie) te ontdekken in een

weelderig landschap.

De trapsgewijze aflopende tuinen, in de stijl van Le Nôtre, hebben

zowel pracht als intimiteit te bieden. Het geklater van de fonteinen,

de geur van de driehonderdjarige sinaasappelbomen en een set

van kleine labyrinten die bezoekers zullen bekoren.

Het kasteel van Freÿr ligt aan de Maas en niet ver van het schitterende

plaatsje Dinant in de Belgische Ardennen.

©A.Bonaert de Laubespin

Frëyr de tuinen

©A.Bonaert de Laubespin

Freÿr kasteelzaal

Kasteel en tuinen van Freÿr

freyr.be

©A.Bonaert de Laubespin

Freÿr vanuit de lucht

Beleef de charmante

stad Namen

©Cuisine Sauvage

De aan de samenvloeiing van de Samber en de Maas gelegen

hoofdstad van Wallonië nodigt u uit om te komen ontdekken,

flaneren, ontspannen of om op avontuur te gaan! U zult ongetwijfeld

verleid worden door haar gulheid, haar gastronomie en

haar rijke erfgoed.

Wilt u een dag of meerdaags verblijf organiseren voor uw groep

of vereniging? Bent u op zoek naar een originele teambuilding?

In Namen is alles mogelijk!

©P. Piraux

Het hele jaar door staat het professionele meertalige team van

het Office du Tourisme van Namen voor u klaar en biedt u een

gepersonaliseerde gratis service. Neem contact op, dan kunnen

we samen uw programma opstellen en uw verblijf in Namen

organiseren.

Wacht niet langer, kom Namen ontdekken en beleven!

Equipee Sauvage

©Cuisine Sauvage

Visit Namur

visitnamur.eu

80 SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!