30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET MOOISTE GESCHENK DAT U ANDEREN KAN GEVEN.

EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS, MET SUCCES VERZEKERD.

Met de sterk groeiende belangstelling en de hoge waardering is Wintercircus Apeldoorn uitgegroeid tot één

van de landelijke toppers binnen het aanbod van kerstcircussen en bedrijfsuitjes. Top-acts van wereldniveau

worden samengebracht in een unieke voorstelling vol spanning, sensatie en betovering: de sterkste man ter

wereld, wereldrecordhouders, komische acrobaten, een zelden geziene handstand, vrolijke honden, charmante

paarden, grappige buiksprekers, het grootste springplanknummer ter wereld, verbazende luchtacrobatie.

Beleef dit jaar de absolute spanning en sensatie met de ‘Globe Des Doods’ : vijf motoren razen

tegen ongeziene snelheid door een grote metalen bol die – om het extra spannend te maken – ook nog eens

in 2 delen split. Ontdek ze allemaal op www.wintercircusapeldoorn.com

Een show met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting en een fantastisch live orkest.

Dit jaar in een gloednieuw hoogkwalitatief tentencomplex. Een feestje waarop u dus met uw bedrijf,

vereniging of relaties niet mag ontbreken. Met bijzondere incentiveformules en erg gunstige voorwaarden

voor groepen. Ook de uitkoop van een integrale private (dag/avond)voorstelling behoort tot de mogelijkheden.

Maatwerk, volgens uw wensen en dromen.

Mogen wij u begroeten als bijzondere gast en/of commerciële partner?

Vraag vrijblijvend info: info@wintercircusapeldoorn.com

EEN EVENEMENT VAN HORWOOD PRODUCTIONS.

28 jaar

traditie en

klasse

Verspreid over heel Europa leveren wij hoogstaande circusproducties af. Gemaakt

door een team van vakmensen, met ruime ervaring en kunde. Samen gaan

we voor met zorg geselecteerde wereldacts: uniek omwille van hun

uitmuntende kwaliteit en hun uitzonderlijk karakter. Het maakt de

internationale producties exclusief en hoogstaand in combinatie

met een erg hoge publiekswaardering. Bij Horwood

Productions moet ook iedereen naar het circus kunnen.

Wij hanteren daarvoor bewust een scherpe prijzenpolitiek.

Binnen het actuele circusaanbod bieden we

in Nederland de laagste prijzen voor de allerhoogste

kwaliteit.

MET

GROOT

LIVE

ORKEST

Want circus wordt bij ons vooral gemaakt met

het hart. Voor een hooggeëerd publiek.

APELDOORN – De Voorwaarts

van 24 tot en met 30 december 2022.

Alle data & info: www.wintercircusapeldoorn.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!