30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sustainable Fashion Gift Card is niet alleen een

giftcard, maar biedt ook teamuitjes met impact!

De SFGC biedt verschillende teamuitjes met impact. We geven deze op een inspirerende locatie of we

komen naar jouw bedrijf toe. Met onze korte lijnen met de textiel- en mode ontwerpers die onze teamuitjes

geven, is in overleg veel mogelijk.

Voor meer informatie over de

Sustainable Fashion Gift Card

(SFGC) en de teamuitjes die je

bij SFGC kunt boeken, neem

contact op met Nanette.

Heb je interesse in specifieke

producten en/of personalisatie

van producten aangesloten bij

de SFGC, we geven je graag

vrijblijvend advies en helpen

je graag!

Plantaardig verven: geef een oud kledingstuk een tweede leven

T: 0648610644

M: nanette@ow-ourworld.nl

Web: sfgc.nl

In een workshop van zo’n 2 tot 3 uur, af te stemmen op jouw uitje, gaan we textiel verven met plantaardige

huis-tuin-en-keuken-reststromen, zoals rode uien en avocadopitten.

Goud zoeken in je mobiele telefoon

Sieradenmerk Nowa maakt sieraden van gerecyclede edelmetalen, zoals goud en zilver, uit onze mobiele

telefoons. Om meer bewustzijn te creëren wat er gebeurt met ons elektronisch afval, organiseert Nowa

workshops waarbij je op zoek gaat naar het goud in jouw mobieltje.

Maken en repareren

Naai-en repair café’s zijn in opkomst! Daarom bieden we teamuitjes aan waarbij je bijvoorbeeld je eigen

portemonnee maakt, zonder naaimachine. Ook kan je kiezen voor het maken van een totebag, bijvoorbeeld

met het logo van jouw bedrijf. Of leer kleding repareren, zodat je de levensduur van je kleding kunt

verlengen. Workshops kunnen variëren van twee uur, een dagdeel, tot zelfs een hele dag als je een meer

complex product wil maken of een co-creatie workshops met je team wil doen.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!