30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Boodschap voor

alle thuiswerkers...

Ik pas door de

brievenbus!

Laat je werknemers weten dat je ze waardeert en verras ze met een oppeppende of

juist grappige boodschap. Tover gegarandeerd een lach op ieders gezicht met een

kaascadeautje dat gewoon door de brievenbus past! Je kunt kiezen uit diverse smaken

en verschillende boodschappen. Wacht niet langer en Say Cheese Today!

saycheesetoday.nl

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!