Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

3D gledanje Odaberite

3D gledanje Odaberite [3D gledanje] ako slike snimljene 3D u modu želite da reprodukujete na 3D TV prijemniku. Spojite fotoaparat sa 3D TV prijemnikom pomoću kabla HDMI (prodaje se posebno) (str. 53). 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (3D gledanje) t [OK] zJednostavno postavljanje moda 3D prikaza Fotoaparat možete postaviti na mod 3D prikaza dodirom na u gornjem desnom uglu LCD ekrana. 102

Mod prikaza Omogućava odabir formata prikaza za pregledanje slika. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t ( Mod prikaza ) t željeni mod (Prikaz datuma) (Prikaz foldera (Fotografije)) (Prikaz foldera (MP4)) (AVCHD prikaz) Prikazuje slike po datumu. Prikazuje slike. Prikazuje video zapise u formatu MP4. Prikazuje video zapise u formatu AVCHD. Napomena • Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz foldera, a slike i video zapisi će biti prikazani u istom folderu. zPregledanje slika snimljenih drugim fotoaparatom Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat prepozna slike koje nisu registrovane u Datoteci slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazaće se ekran za registraciju sa porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste mogli da vidite neregistrovane slike treba da ih registrujete odabirom [OK]. • Kako biste uspešno registrovali slike, baterija mora imati dovoljan kapacitet. Ako se za registrovanje slika koristi baterija sa malim kapacitetom, možda neće biti moguće prebaciti sve podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni. 103