Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Napomene • Kad se

Napomene • Kad se odabere [Digitalni zum] ili [AF osvetljivač], okvir AF tražila nestaje i na njegovom mestu se pojavljuje tačkasta crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u sredini kadra. • Ako mod izoštravanja podesite na bilo koju opciju osim [Višestruki AF], [Otkrivanje lica] biće fiksno podešeno na [Prema mestu dodira]. • [Izoštravanje] je fiksno podešeno na [Višestruki AF] u sledećim slučajevima: – U inteligentnom automatskom podešavanju – U modu Superior automatsko podešavanje – U modu Defokusiranje pozadine – U snimanju video zapisa – Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh – U jednostavnom modu – Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.] – Kad izoštravanje podesite dodirom na LCD ekran • Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava sa prioritetom na objekat koji se prati. zBrzo biranje objekta sa prednošću Dodirom objekta na ekranu prikazaće se kadar, pritiskom na okidač do pola kadar će se izoštriti. Dodirnite za otpuštanje fokusa. Nastavak r 80

Način merenja svetla Odabir načina merenja svetla koji određuje koji deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Način merenja svetla) t željeni mod (Višestruko) (Srednje) (Spot) Deli kadar u više područja i vrši merenje u svakom od njih. Fotoaparat određuje ravnomernu ekspoziciju (merenje na više uzoraka). Meri svetlo u sredini slike i na osnovu rezultata određuje ekspoziciju (merenje u središtu). Meri svetlo samo na delu objekta (merenje u tački). Ova funkcija je korisna kad je objekt osvetljen od nazad ili kad postoji jak kontrast između objekta i pozadine. Končanica za merenje ekspozicije u tački Određuje deo objekta Napomene • Opcija [Spot] ne može se odabrati u video modu. • Ako blic podesite na bilo koju opciju osim [Višestruko], [Otkrivanje lica] će biti fiksno podešeno na [Prema mestu dodira]. • [Način merenja svetla] je fiksno podešeno na [Višestruko] u sledećim slučajevima: – U inteligentnom automatskom podešavanju – U modu Superior automatsko podešavanje – U modu Defokusiranje pozadine – Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh – U jednostavnom modu – Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.] 81