Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prikaz postavki

Prikaz postavki Podešava da li će prilikom snimanja na LCD ekranu biti prikazane radne tipke. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Prikaz postavki) t željeni mod (Uključeno) Prikaz radnih tipki. (Isključeno) Bez prikaza radnih tipki. zZa prikaz radnih tipki kad je [Prikaz postavki] podešeno na [Isključeno] Dodirnite levu stranu LCD ekrana i povucite udesno za prikaz radnih tipki. 88

Jednostavni mod Prilikom pregledanja slika u jednostavnom modu, ekranski prikaz reprodukcije je povećan, indikatori su uočljiviji i broj funkcija koje se mogu koristiti je manji. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t ( Jednostavni mod ) t [OK] Napomene • Baterija se brže troši zbog automatskog povećanja osvetljenja ekrana. • Mod snimanja takođe će se promeniti u [Jednostavni mod]. zFunkcije dostupne u jednostavnom modu (pregledanje) (Brisanje) : Brisanje trenutno odabrane slike. (Zum) : Uvećanje prikazane slike. • Povucite prema gore, prema dole, udesno ili ulevo ili dodirnite / / / za promenu mesta za zumiranje. Dodirnite / za promenu uvećanja. : Dodirnite [Izbriši jednu sliku] za brisanje slike trenutno prikazane na ekranu. Dodirnite [Izbriši sve slike] za brisanje svih slika iz aktualnog opsega datuma ili foldera. Dodirnite [Izlazak iz mod. jedn. snim.] za izlazak iz jednostavnog moda. • Kad se u fotoaparat umetne memorijska kartica [Mod prikaza] je podešeno na [Prikaz datuma]. 89