Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Pregledanje slika kad je

Pregledanje slika kad je fotoaparat spojen sa HD TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno) Priključite kameru u HDMI utičnicu HD TV prijemnika pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). 1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno). 2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). Tipka (reprodukcija) HDMI priključnica 1 U HDMI priključnicu Višeizlazni stalak 2 U HDMI priključnicu HDMI kabel 3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Dodirnite / prikazan na LCD ekranu ovog fotoaparata za odabir željene slike. Napomene • Dodirnite t (Postavke) t (Glavne postavke) za odabir opcija [Autom.] ili [1080i] za [HDMI rezolucija]. • Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač]. • Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka. Takvo spajanje takođe može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu. • Ova funkcija možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Na primer možda nećete moći da vidite sliku ili čujete zvuk na vašem HD TV prijemniku. • Koristite HDMI kabl sa HDMI logotipom. • Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena kada snimate video zapise u uslovima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom (prodaje se posebno). 150

Pregledanje slika kad je fotoaparat spojen sa HD TV prijemnikom pomoću HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno) Spojite fotoaparat na HD TV prijemnik preko HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno). Upotrebite HD izlazni adapterski kabl kompatibilan sa Type2c. 1 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno). COMPONENT VIDEO IN AUDIO 1 U A/V ulazne priključnice Zelena/Plava/Crvena Bela/Crvena Tipka (reprodukcija) HD adapterski kabl 2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Dodirnite / na LCD ekranu fotoaparata za odabir željene slike. Napomena 2 U višenamensku priključnicu • Pre korištenja ove funkcije odaberite t (Postavke) t (Glavne postavke) za odabir [HD(1080i)] za [COMPONENT]. 151