Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Instalacija »Music

Instalacija »Music Transfer« (Macintosh) 1 Uključite Macintosh računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon. 2 Dvaput kliknite na (SONYPMB). 3 Dvaput pritisnite datoteku [MusicTransfer.pkg] u folderu [Mac]. Započinje instalacija softvera. Napomene • »PMB« nije kompatibilan sa računarima Macintosh. • Pre nego što započnete sa instalacijom »Music Transfer« softvera zatvorite sve aplikativne programe. • Ako želite da izvršite instalaciju morate se prijaviti kao administrator. zUvod u primenu »PMB« • »PMB« vam omogućava kopiranje slika snimljenih sa kamerom za prikaz na računaru. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara i kliknite na [Import]. • Slike na računaru mogu se izvesti na memorijsku karticu i prikazati na fotoaparatu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara, kliknite na [Export] t [Easy Export (PC Sync)] u meniju [Manipulate], zatim kliknite na [Export]. • Slike možete memorisati i š tampati sa datumom. • Slike memorisane u računaru možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara. • Možete ispraviti greške na fotografijama (smanjenje efekta crvenih očiju, i sl.) i promeniti datum i vreme snimanja. • Možete napraviti diskove sa CD ili DVD pogonom za snimanje. • AVCHD video zapisi kopirani na računar mogu se snimiti kao Blu-ray diskovi, AVCHD diskovi i DVD-Video diskovi. (Za prvo snimanje Blu-ray i DVD video diskova će biti potrebna Internet veza i odgovarajuća konfiguracija računara.) • Možete preneti sliku na medijski servis. (Potrebna je veza sa Internetom.) • Za detaljnije informacije videti (PMB Help). zUvod u primenu »Music Transfer« »Music Transfer« vam omogućava zamenu audio datoteka fabrički smeš tenih u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje audio datoteka. Takođe je moguće povratiti melodije fabrički smeš tene u fotoaparat. • Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sledeće vrste audio zapisa. – MP3 datoteke memorisane na hard disku računara – Audio CD zapisi – Muzika fabrički memorisana u fotoaparatu • Pre pokretanja »Music Transfer«, izvršite t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Preuzimanje muzike] i spojite fotoaparat na računar. Za detaljnije informacije videti »help« u »Music Transfer«. 156

Povezivanje fotoaparata na računar 1 U fotoaparat umetnite dovoljno napunjenu baterijsku jedinicu ili priključite na AC-LS5 ispravljač (prodaje se posebno) na višeizlazni stalak (isporučeno) i u zidnu utičnicu, zatim stavite fotoaparat u višeizlazni stalak. 2 Uključite računar, zatim pritisnite tipku za reprodukciju . 3 Spojite fotoaparat na računar. • Kad se USB veza uspostavi prvi put, računar odmah pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Sačekajte trenutak. 1U USB priključnicu računara 2U USB priključnicu Višeizlazni stalak USB kabl Prebacivanje slika na računar (Windows) »PMB« vam omogućava jednostavno prebacivanje slika na računar. Detaljnije informacije o »PMB« funkcijama naći ćete u »PMB Help«. Kopiranje slika na računar bez »PMB« Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računara pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] ili [MP_ROOT] t presnimite željene slike na računar. Napomene • »PMB« možete koristiti za radnje kao što je prebacivanje AVCHD video zapisa na računar. • Ako se radnje obavljaju na AVCHD video datoteci ili folderu sa fotoaparata pomoću računara dok je fotoaparat spojen sa njim, to može dovesti do uništenja slikovne datoteke ili nemogućnosti njenog reprodukovanja. Nemojte brisati ili kopirati AVCHD video zapise na memorijskoj kartici fotoaparata pomoću računara. Sony neće snositi odgovornost za posledice takve vrste radnji. • Fotoaparat stvara 3D sliku kombinujući JPEG datoteku sa MPO datotekom. Ako sa računara izbrišete bilo koju od tih datoteka, nećete moći da reprodukujete 3D sliku. 157