Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Broj fotografija i vreme

Broj fotografija i vreme za snimanje video zapisa Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice. Fotografije Kapacitet Unutrašnja memorija (Jedinica: fotografija) Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu Veličina Oko 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 12M 6 344 690 1397 2846 5625 8M 8 482 967 1959 3990 7884 5M 10 582 1168 2366 4819 9524 VGA 207 11760 23600 47810 97350 192380 16:9(9M) 6 382 766 1552 3160 6246 16:9(2M) 32 1838 3688 7470 15210 30060 Napomene • Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 99.999, pojaviće se indikator »>99999«. • Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće biti prikazana u pravoj veličini. Video zapisi U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve video zapise. Kontinuirano snimanje može odjednom trajati približno 29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa u formatu MP4 je do približno 2 GB. Kvalitet/ veličina Kapacitet Unutrašnja memorija Oko 32 MB (Jedinica : sat : Minute : sekunde) Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB AVC HD 17M FH — 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 AVC HD 9M HQ — 0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40 MP4 12M — 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 6M — 0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:50 MP4 3M 0:01:10 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Napomena • Vreme snimanja video zapisa može se razlikovati zavisno od uslova snimanja (temperatura itd.). 186

Mere opreza Nemojte koristiti / memorisati fotoaparat na sledećim mestima • Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim mestima Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu. • Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu. • Mestima izloženim trešenju • Blizu jakih magnetnih polja • Mestima gde ima peska i prašine Pazite da pesak ili prašina ne dospu u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći otkloniti. O nošenju fotoaparata Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer time možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata. O čišćenju fotoaparata Čišćenje LCD ekrana Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl., obrišite površinu ekrana koristeći LCD komplet za čišćenje (prodaje se posebno). Čišćenje objektiva Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl., obrišite površinu so čiva mekom krpom. Čišćenje površine fotoaparata Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog sloja: – Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida. – Nemojte dodirivati fotoaparat rukama na kojima ima ostataka bilo kojeg od gore navedenih sredstava. – Nemojte dozvoliti da fotoaparat bude u dodiru sa gumom ili vinilom tokom dužeg vremena. O radnim temperaturama okruženja Vaš fotoaparat predviđen je za korištenje u opsegu temperatura okruženja od 0°C do 40°C. Snimanje na temperaturama izvan ovog intervala se ne preporučuje. O unutraš njoj punjivoj sigurnosnoj bateriji Ovaj fotoaparat ima unutraš nju punjivu bateriju koja služi za merenje vremena i održavanje drugih postavki bez obzira da li je fotoaprat uključen ili ne. Punjiva sigurnosna baterija se puni neprekidno prilikom koriš ćenja fotoaparata. Međutim, ako fotoaparat koristite samo na kratko ili ako ga uopš te ne koristite tokom mesec dana, punjiva sigurnosna baterija će se potpuno isprazniti. U tom slučaju obavezno napunite punjivu bateriju pre koriš ćenja fotoaparata. Čak i kad ova baterija nije napunjena, još uvek možete koristiti fotoaparat, ali datum i vreme neće biti prikazani na ekranu. Način punjenja unutraš nje punjive sigurnosne baterije Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu u fotoaparat i držite fotoaparat isključen tokom 24 sata. 187

 • Page 1 and 2:

  Priručnik za fotoaparat Cyber-shot

 • Page 3 and 4:

  Napomene vezane za korištenje foto

 • Page 5 and 6:

  Sadržaj Napomene vezane za korišt

 • Page 7 and 8:

  TV Gledanje slike na TV prijemniku

 • Page 9 and 10:

  Pretraga operacija Sampodešavanje

 • Page 11 and 12:

  Uređivanje slika Slikanje ····

 • Page 13 and 14:

  Opcije menija Način snimanja Balan

 • Page 15 and 16:

  Napomene • Na ekranu će biti pri

 • Page 17 and 18:

  Nazivi delova Fotoaparat A Okidač

 • Page 19 and 20:

  Pregled ikona koje se pojavljuju na

 • Page 21 and 22:

  Korištenje ekrana na dodir Fotoapa

 • Page 23 and 24:

  Korisničko prilago -d avanje opcij

 • Page 25 and 26:

  Podešavanje izoštravanja dodirom

 • Page 27 and 28:

  Mod snimanja Mod snimanja možete o

 • Page 29 and 30:

  Superior aut. podešavanje Fotoapar

 • Page 31 and 32:

  Inteligentno panoramsko snimanje Om

 • Page 33 and 34:

  Snimanje filma Omogućuje vam da sn

 • Page 35 and 36:

  Defokusiranje pozadine Fotoaparat i

 • Page 37 and 38:

  (Sladokusac) Može se preći na mak

 • Page 39 and 40:

  Podvodno i-panor. snimanje Kada je

 • Page 41 and 42:

  Pregledavanje fotografija 1 Za prel

 • Page 43 and 44:

  Široki zum U modu pojedinačne sli

 • Page 45 and 46:

  Prikaz brzo snimljenih slika Reprod

 • Page 47 and 48:

  Reprodukcija video zapisa 1 Za prel

 • Page 49 and 50:

  z Naziv datoteke 3D slike 3D slika

 • Page 51 and 52:

  zSaveti za snimanje 3D slika Zakren

 • Page 53 and 54:

  Prikaz slike na 3D TV prijemniku 3D

 • Page 55 and 56:

  Jednostavni mod Omogućuje vam da s

 • Page 57 and 58:

  Snimanje osmeha Kad fotoaparat dete

 • Page 59 and 60:

  Tipka za snim. video zapisa Video z

 • Page 61 and 62:

  Blic U jednostavnom modu, postavku

 • Page 63 and 64:

  z Saveti za sprečavanje zamućenja

 • Page 65 and 66:

  Smer snimanja Postavite smer u koje

 • Page 67 and 68:

  Veličina slike/Veličina panor. sl

 • Page 69 and 70:

  zO »odnosu kvaliteta« i »veliči

 • Page 71 and 72:

  Makrosnimanje Ovaj mod koristite za

 • Page 73 and 74:

  ISO Podešavanje svetlosne osetljiv

 • Page 75 and 76:

  Balans bele boje Podešava tonove b

 • Page 77 and 78:

  zEfekti uslova osvetljenja Uslovi o

 • Page 79 and 80:

  Izoštravanje Možete promeniti mod

 • Page 81 and 82:

  Način merenja svetla Odabir način

 • Page 83 and 84:

  Napomene • Funkcije odabira scene

 • Page 85 and 86:

  Otkrivanje lica Detektuje lica osob

 • Page 87 and 88:

  Smanjenje zatvaranj. očiju Kada je

 • Page 89 and 90:

  Jednostavni mod Prilikom pregledanj

 • Page 91 and 92:

  Indeks slika Prikazuje više slika

 • Page 93 and 94:

  Dijaprojekcija sa muzikom 1 Dodirni

 • Page 95 and 96:

  Brisanje Omogućava odabir slika ko

 • Page 97 and 98:

  Pošaljit. pomoću TransferJet Tran

 • Page 99 and 100:

  Slikanje Crtanje ili dodavanje ozna

 • Page 101 and 102:

  Retuširanje Retušira snimljene sl

 • Page 103 and 104:

  Mod prikaza Omogućava odabir forma

 • Page 105 and 106:

  Zaštita Zaštita snimaka protiv ne

 • Page 107 and 108:

  Rotacija Služi za zakretanje fotog

 • Page 109 and 110:

  Prikaz postavki Podešava da li će

 • Page 111 and 112:

  Broj slika u indeksu Podešava broj

 • Page 113 and 114:

  Format video zapisa Možete podesit

 • Page 115 and 116:

  Mreža Pomoću mreže linija moguć

 • Page 117 and 118:

  Autom. orijentacija Kad zakrenete f

 • Page 119 and 120:

  Smanj. ef. crv. očiju Blic bljesne

 • Page 121 and 122:

  Zvučni signal Menja postavke zvuka

 • Page 123 and 124:

  Language Setting Odabir jezika za p

 • Page 125 and 126:

  Pokazni mod rada Možete odrediti d

 • Page 127 and 128:

  HDMI rezolucija Kod pregledanja sli

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Bira vrstu izlaznog video

 • Page 131 and 132:

  USB povezivanje Odabir moda kod spa

 • Page 133 and 134:

  Preuzimanje muzike Možete koristit

 • Page 135 and 136: Ušteda energije Podešava vreme do
 • Page 137 and 138: Eye-Fi Određuje da li će se koris
 • Page 139 and 140: Kalibracija Omogućava kalibraciju
 • Page 141 and 142: Stvar. foldera za sn. Stvara folder
 • Page 143 and 144: Izbr. folder za snim. Briše folder
 • Page 145 and 146: Broj datoteke Bira mod dodeljivanja
 • Page 147 and 148: Postav. dat. i vrem. Ponovo podeša
 • Page 149 and 150: Gledanje slike na TV prijemniku vis
 • Page 151 and 152: Pregledanje slika kad je fotoaparat
 • Page 153 and 154: 6 Pritisnite tipku SYNC MENU na dal
 • Page 155 and 156: Korištenje softvera Instalacija »
 • Page 157 and 158: Povezivanje fotoaparata na računar
 • Page 159 and 160: Učitavanje slika na medijski servi
 • Page 161 and 162: Snimanje video diska AVCHD video za
 • Page 163 and 164: Izrada diskova s kvalitetom slike s
 • Page 165 and 166: Rešavanje problema U slučaju prob
 • Page 167 and 168: Ne radi funkcija za sprečavanje za
 • Page 169 and 170: Nije moguće uzastopno snimanje sli
 • Page 171 and 172: Slike prethodno prebačene na raču
 • Page 173 and 174: Poruke i indikatori upozorenja Samo
 • Page 175 and 176: Nema fotografija •Nema 3D slika k
 • Page 177 and 178: Greška datoteke slikov. baze podat
 • Page 179 and 180: Memorijska kartica Vrste memorijski
 • Page 181 and 182: Baterijska jedinica O punjenju bate
 • Page 183 and 184: Inteligentni zakretač Inteligentni
 • Page 185: TransferJet standard TransferJet ko
 • Page 189 and 190: Folder Brisanje ...................
 • Page 191 and 192: Napomene o licencama Uz ovaj fotoap