Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Primanje slika pomoću

Primanje slika pomoću TransferJet-a 1 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija). 2 Da biste primili slike, blisko poravnajte oznaku (TransferJet) na fotoaparatu sa oznakom na uređaju koji šalje slike. Kad se uspostavi veza oglasiće se zvučni signal obaveš tenja. Napomene • Možete poslati ili primiti samo one slike koje se mogu reprodukovati na fotoaparatu. • Fotoaparat može primiti samo JPEG i MPO datoteke. • Ako tokom memorisanja dođe do greške datoteke slikovne baze podataka, pojaviće se ekranski prikaz obnove datoteke slikovne baze podataka. • Slike koje se ne mogu registrovati u datoteci slikovne baze podataka mogu se reprodukovati korištenjem [Prikaz foldera (Fotografije)]. zSaveti za uspešno odašiljanje i primanje podataka Blisko poravnajte oznaku uređaju. (TransferJet) na fotoaparatu sa oznakom na drugom • Brzina i domet prenosa će zavisiti od ugla između poravnanih oznaka (TransferJet). • Možda ćete trebati da promenite položaj/ugao fotoaparata kako bi se omogućila komunikacija. • Odašiljanje i primanje podataka će biti olakšano ako (TransferJet) oznake poravnate kad su fotoaparati u međusobno usporednom položaju, kao što je prikazano na slici. zKorištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se prodaju posebno Korištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se prodaju posebno omogućiće vam prenos slika na li č ni računar i verovatno povećati uživanje u prenosu podataka. Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu isporučenom sa vašim TransferJet kompatibilnim uređajem. • Kod korištenja TransferJet kompatibilnih uređaja imajte na umu sledeće. – Pre korištenja podesite fotoaparat na mod reprodukcije. – Ako se slika ne prikaže odaberite t (Postavke) t (Glavne postavke), zatim podesite [LUN postavke] na [Jedno]. – Podaci se ne mogu izbrisati sa fotoaparata dok je spojen. – Ne prekidajte vezu dok traje prebacivanje slika u »PMB«. 98

Slikanje Crtanje ili dodavanje oznake na fotografiju i memorisanje kao nove datoteke. Izvorni snimak ostaje. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Slikanje) Kad koristite unutraš nju memoriju dodirnite (Slikanje) na levoj strani LCD ekrana. 3 Crtajte po slici koristeći olovku (isporučeno). 4Dodirnite tipku / t odaberite veličinu snimljene slike. Tipka Funkcija 1 / Snimi Memoriš e sliku u VGA ili 5M formatu u unutraš nju memoriju ili na karticu. 2 Olovka Crta znakove ili slike. 3 Gumica Ispravite crtež. 4 Oznaka Stavite oznaku na sliku. 5 / Debljina/oznake Odabertite debljinu traga olovke ili gumice, ili oznaku. 6 Boja Odaberite boju. 7 Izlazak Izlazak iz moda crtanja. 8 Okvir Dodajte okvir. Odaberite željeni okvir pomoću / . 9 Vrati nazad Poništi zadnju radnju. 0 Izbriši Izbriši ceo crtež. Nastavak r 99