Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

z Prikaz slika

z Prikaz slika snimljenih brzim načinom jedne uz drugu Ako dodirnete , prikazaće se samo glavna slika. Možete prikazati sve slike jednu uz drugu sledeći niže opisan postupak. Glavna slika Prikaz minijatura Prikaz pojedinačne slike Slika koja je prikazana iznad 1Prikažite glavnu sliku u modu reprodukcije, a zatim dodirnite . Slike su prikazane u indeksnom prikazu. 2Dodirnite / za prikaz svake slike u grupi brzo snimljenih slika. • Takođe možete odabrati sliku za prikaz dodirom sličice na donjem delu LCD ekrana. 3Prilikom svakog dodira ekrana menjaće se prikaz pojedinačne slike sa prikazom minijatura. 4Za poništavanje prikaza pritisnite . z Prikaz brzo snimljenih slika kao video zapis naginjanjem fotoaparata ulevo ili udesno Za prikaz brzo snimljenih slika kao video zapis dodirnite fotoaparat udesno ili ulevo, kako je nacrtano. , a zatim nagnite Nagnite fotoaparat udesno ili ulevo, sa sredinom fotoaparata kao osom. 46

Reprodukcija video zapisa 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Odaberite video zapis pomoću / . 3 Dodirnite na LCD ekranu. Ako dodirnete LCD ekran tokom reprodukcije na njemu će se pojaviti radne tipke. Tipka/način rada Funkcija Kontrola glasnoće Glasnoću podesite pomoću ili . . Povratak na početak video zapisa m Premotavanje unazad Dodirnite u ili LCD ekran Obična reprodukcija/pauziranje M y Premotavanje unapred Spora reprodukcija Napomena • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći direktno da reprodukujete. zZa prikaz samo video zapisa na indeksnom prikazu Ako dodirnete t (Mod prikaza) t (Prikaz foldera (MP4)) ili (AVCHD prikaz), možete prikazati samo sličice video zapisa na indeksnom prikazu. (Prikaz foldera (MP4)) Na indeksnom ekranu prikazuje sličice video zapisa u formatu MP4. (AVCHD prikaz) Na indeksnom ekranu prikazuje sličice video zapisa u formatu AVCHD. • Kada se video zapis reprodukuje do kraja, fotoaparat će automatski početi da reprodukuje sledeći video zapis. 47