Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Upotreba fotoaparata u

Upotreba fotoaparata u inostranstvu Punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5 ispravljač (prodaje se posebno) u bilo kojoj državi ili regiji sa A mrežnim naponom u opsegu od 100 V do 240 V naizmenično, 50/60 Hz. Napomena • Nemojte koristiti elektronski transformator (putni punjač) jer može uzrokovati kvar. O TV sistemima boje Za gledanje video zapisa sa ovog fotoaparata na TV prijemniku oba uređaja moraju da koriste isti sistem televizije u boji. Proverite sistem TV boja za zemlju ili regiju u kojoj koristite fotoaparat. NTSC sistem (1080 60i) Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja, Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venecuela, itd. PAL sistem (1080 50i) Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Holandija, Norveška, Novi Zeland, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd. PAL-M sistem (1080 50i) Brazil PAL-N sistem (1080 50i) Argentina, Paragvaj, Urugvaj SECAM sistem (1080 50i) Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd. 178

Memorijska kartica Vrste memorijskih kartica koje se mogu koristiti sa fotoaparatom: »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može koristiti. Napomene • Nema garancije da će memorijska kartica formatirana pomoću računara raditi sa fotoaparatom. • Brzina čitanja/zapisivanja podataka razlikuje se zavisno od kombinacije memorijske kartice i opreme koja se koristi. • Podaci se mogu oštetiti u sledećim slučajevima: – Kada se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili se fotoaparat isključi tokom postupka čitanja ili zapisivanja – Kada se memorijska kartica koristi na mestima sa jakim statičkim elektricitetom ili električnim šumom • Preporučuje se da se napravi sigurnosna kopija važnih podataka. • Nemojte lepiti nalepnicu direktno na memorijsku karticu ili adapter memorijske kartice. • Nemojte dodirivati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetima. • Nemojte udarati, savijati, ni bacati memorijsku karticu. • Nemojte rastavljati, ni menjati memorijsku karticu. • Ne izlažite memorijsku karticu vodi. • Ne ostavljajte memorijsku karticu u blizini male dece. Mogli bi da je slučajno progutaju. • Umetnite memorijsku karticu koja odgovara veličini otvora za memorijsku karticu. Inače će doći do kvara. • Nemojte koristiti, niti memorisati memorijsku karticu u sledećim uslovima: – Vrućim mestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu – Mestima direktno izloženim suncu – Vlažnim mestima ili mestima na kojima ima korozivnih sredstava Napomena o koriš ćenju adaptera memorijske kartice (prodaje se posebno) • Kod umetanja memorijske kartice u adapter memorijske kartice, pazite da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu i gurnite je do kraja. Nepravilnim umetanjem možete prouzrokovati kvar. 179