Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Došlo je do odstupanja

Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog stanja. •Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na preterano hladnim ili preterano toplim mestima. •Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja. Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja, ispraznite bateriju do kraja. Zavisno od uslova koriš ćenja, prikaz preostalog kapaciteta može i dalje biti netačan. •Baterijska jedinica je istrošena (str. 181). Zamenite je novom. Baterijska jedinica se ne puni. •Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača (prodaje se posebno). Za punjenje koristite punjač baterije. Tokom punjenja baterije treperi CHARGE indikator. •Proverite da li je vrsta baterije NP-BN1. •Indikator CHARGE sporo treperi kada koristite bateriju koja dugo nije koriš ćena. •Indikator CHARGE (na isporučenom punjaču baterije) može da treperi na dva načina: brzo treperenje (sa vremenskim razmakom od približno 0,15 sekundi) i sporo treperenje (sa vremenskim razmakom od približno 1,5 sekundi). Ako indikator treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovo je umetnite u punjač (dok ne klikne). Ako indikator nastavi da brzo treperi, to može značiti problem sa baterijom. Ako indikator sporo treperi, punjač je na čekanju i punjenje je privremeno prekinuto. Punjenje se privremeno prekida i punjač prelazi u mod čekanja kad je temperatura izvan intervala pogodnog za punjenje. Punjenje se nastavlja i indikator CHARGE se pali kad se temperatura opet vrati u interval pogodan za punjenje. Preporučuje se punjenje baterije na temperaturi između 10°C i 30°C. •Detaljnije informacije naći ćete na stranici 182. Snimanje fotografija/video zapisa Fotoaparat ne snima slike. •Kad ne možete da snimate slike na memorijsku karticu iako je umetnuta u fotoaparat nego se snimaju u unutraš nju memoriju pobrinite se da memorijsku karticu gurnete do kraja. •Proverite slobodan kapacitet interne memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog prostora, postupite na jedan od sledećih načina: – Izbrišite nepotrebne slike (str. 95). – Promenite memorijsku karticu. •Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni blic. •Pritisnite tipku za (foto)/ (video) način snimanja. •Za snimanje filmova preporučuje se koriš ćenje sledećih vrsta memorijskih kartica: – »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo« – SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica ili SDXC memorijska kartica (Klasa 4 ili brža) •Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 125). Ne radi funkcija okidanja na osmeh. •Ako se ne detektuje osmeh ne može se snimiti slika. •Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 125). 166

Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja. •Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno. •Snimajte nakon što pritisnete okidač do pola. Snimanje predugo traje. •Kad brzina zatvarača padne ispod izvesne granice, na primer kod snimanja na tamnim mestima, fotoaparat automatski smanjuje šum slike. Ova se funkcija zove smanjenje šuma pri malim brzinama zatvarača i snimanje duže traje. Slika nije izoštrena. •Objekat je preblizu. Prilikom snimanja udaljenost od objektiva do predmeta mora biti veća od najmanje udaljenosti snimanja: – U Inteligentnom automatskom podešavanju, Superior automatskom podešavanju i jednostavnom modu: Oko 1 cm (W)/ 50 cm (T) od objektiva. – U drugim načinima snimanja: Oko 8 cm (W)/ 50 cm (T) od objektiva. Ili podesite način bliskog izoštravanja i snimajte sa udaljenosti od oko 1 cm do 20 cm od W strane. •Kod snimanja u modu odabira scene odabrano je (Pejzaž) ili ( Sumrak) ili (Vatromet). Ne radi zum. • Ne možete koristiti zum u sledećim situacijama: – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U modu podvodnog i-panoramskog snimanja •Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike (str. 116). • Digitalni zum ne može se koristiti u sledećim slučajevima: – U modu Superior automatsko podešavanje – U modu Defokusiranje pozadine – U snimanju video zapisa – Kada je u Odabiru scene izabran način (Korekcija kontra svetl. HDR). – Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmeh. Funkcija detekcije lica nije dostupna. • Detekcija lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF], a mod merenja na [Višestruko]. •Ne možete odabrati prepoznavanje lica kad je aktivan mod bliskog izoštravanja. Ne radi blic. •Blic se ne može koristiti u sledećim slučajevima: – U modu Defokusiranje pozadine – Pri brzom snimanju slika – Kada je u Odabiru scene izabran način (Bez zamaglj. u pokretu), (Sumrak), (Sumrak iz ruke), (Visoka osetljivost) ili (Vatromet). – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U modu podvodnog i-panoramskog snimanja – U snimanju video zapisa •Podesite blic na [Uključeno] (str. 60) u modu bliskog izoštravanja ili kad je odabir scene podešen na (Pejzaž ) , (Sladokusac), (Kućni ljubimci), (Plaža), (Sneg), (Podvodno) ili (Kratka ekspozicija). 167