Views
7 months ago

2215048--A-PDF-X

146 Priscilla Acquah

146 Priscilla Acquah Arhin Priscilla woont in Gent, maar werd geboren in Engeland in een Ghanees gezin. In haar kunst gebruikt ze wax-print stoffen afkomstig uit Afrika. Als artieste streeft ze ernaar om de verbinding te leggen met zichzelf als artieste, haar gedachten, haar uitdagingen. Zo hoopt ze dat haar kunst in verbinding treedt met de toeschouwer. Ze maakt gebruik van acryil verf. Haar huidige collectie is gebaseerd op de West-Afrikaanse erfenis van Ghana. Ze maakt gebruik van kente en Ghanese stofpatronen opdat het traditionele op de achtergrond kan doorschijnen. Zwart en wit zijn sterk aanwezig in haar werken, ze worden gebruikt als een expressief middel om beweging en leven tot stand te brengen. Priscilla is a West African artist born in England. Currently based in Gent Belgium. Her art is aimed for the prestigious individuals who appreciate the west African influence with the use of cotton wax printed fabrics from Africa. As an artist she hopes to open doors into the artist herself, her thoughts, her challenges, her joy and in return the art will be connected with individuals who see or receive her art work. Her work is painted using acrylic paint in an expressive way promptly. In this current art collection the work is based on west African heritage from the country Ghana. Using traditional kente and Ghanaian fabric patterns in background of the paintings to bring forth not only colour but a sense of history and tradition, to the paintings. Minimal colours white and black are used as expressive tools to show movement in the paintings and a form of life. Junior Mthombeni Junior Mthombeni (1972) is geboren en getogen in Mechelen, maar heeft Zuid-Afrikaanse wortels langs de kant van zijn vader. Die was als verzetstrijder actief bij het ANC en kwam in België terecht als politiek vluchteling. Junior Mthombeni is theatermaker, acteur en muzikant. De laatste jaren liet hij zich opmerken als artistiek leider van het SINcollectief, met wie hij felgesmaakte voorstellingen creëerde als Troost (met het hiphopcollectief NoMoBS), Rumble in da Jungle en Reizen Jihad. Zijn werk als regisseur biedt een theatrale interpretatie van hete hangijzers uit de actualiteit (bv. Syriëstrijders) maar onderzoekt evengoed de hedendaagse betekenis van inspirerende figuren, bewegingen en evenementen uit het (recente) verleden. In samenwerking met een multi-etnische cast vat Mthombeni de grootstedelijke context in eigentijds muziektheater, met invloeden van urban arts en muziektradities uit alle windstreken. Van jongs af stond hij ook zelf op de scène als muzikant, zanger en acteur. Hij werkte o.a. met Tone Brulin in de KNS en Alida Neslo bij De Nieuwe Amsterdam, en trad jarenlang op met bands als Afrobeat Association, El Tattoo Del Tigre, African Jazz Pioneers en de Internationals. Junior Mthombeni (1972) was born and raised in Mechelen, but has South African roots along the side of his father. His father was active as a resistance fighter fot the ANC and came to Belgium as a political refugee. Junior Mthombeni is a theater maker, actor and musician. In recent years, he was artistic leader of the SIN collective, where he created highly acclaimed performances as Troost (with the hiphop collective NoMoBS), Rumble in da Jungle and Reizen Jihad. His work as a director offers a theatrical interpretation of actual topics from current affairs (eg Syria fighters), but also investigates the contemporary meaning of inspiring figures, movements and events from the (recent) past. In collaboration with a multi-ethnic cast, Mthombeni summarizes the metropolitan context in contemporary music theater, with influences from urban arts and musical traditions from all over the world. From an early age he has been on stage as a musician, singer and actor. He worked with Tone Brulin in the KNS and Alida Neslo at De Nieuwe Amsterdam, and performed for years with bands like Afrobeat Association, El Tattoo Del Tigre, African Jazz Pioneers and the Internationals. W D G O M lu

LUMOS LUMOS streeft binnen UZ Leuven, KU Leuven en UCLL naar een duurzame ontplooiing van basisgezondheidszorg in Afrika. Dit kan dankzij haar talrijke (para-) medische, technische en administratieve medewerkers die vrijwillig hun expertise ter beschikking stellen. Capaciteitsversterking door vorming: een duurzame impact In haar streven naar een duurzame ontwikkeling kiest LUMOS voor een gerichte overdracht en ontwikkeling van kennis en vaardigheden, om op doeltreffende wijze de capaciteiten van haar lokale partnerziekenhuizen in Benin, DR Congo, Kameroen en Rwanda te versterken. De focus van haar programma’s ligt op de algemene werking van het ziekenhuis, eerder dan op de individuele gezondheidswerker. De opleidingen en de ondersteuning van het lokale gezondheidspersoneel hebben als doel de structuur van het partnerziekenhuis integraal te versterken, om een duurzame impact te hebben op de gezondheid van de brede bevolking. Wilt u LUMOS steunen? Dat kan met een gift op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 van de KU Leuven (BIC: KREDBEBB) Gestructureerde mededeling: 400/0011/34636. Fiscaal attest vanaf 40 euro. Op www.uzleuven.be/lumos leest u hoe u de werking in een specifiek land kunt steunen. Meer weten? lumos@uzleuven.be | www.uzleuven.be/lumos Ontwerp en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven 147

HiZZ` _Z a^X]i de - Averbode
M A T R I X / A L U M N I - Technische Universiteit Eindhoven
Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup
Praktijk voordelen van PDF/X-4 en de manier om één en ander te ...
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
С и с те м а кр е п л е н и я K -M a x - Dr. Schulze GmbH
voor de leerkracht - Ben X.
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
a Toetsingsadvies MER S 13b0003300 1.pdf - Gemeente Montferland
Meer dan welkom (A+O Fonds gemeenten) (pdf, 1.28 MB) - Diverscity
Brochure - Kustveiligheidsplan N/A pdf bestand opent in nieuw venster
Dranken X-press - Pacton
e129Rec. incl. - X-com