Views
6 months ago

2215048--A-PDF-X

Jenga Maarifa stelt voor

Jenga Maarifa stelt voor Een film over een moedige vrouw in DR Congo MAMAN COLONELLE VRIJDAG 27 APRIL 2018 OM 20.00 UUR NA DE FILM WORDT ER EEN RECEPTIE VOORZIEN Kinepolis Leuven MEER INFO hello@afrikafilmfestival.be JENGA MAARIFA Naar schatting 50% van het medisch materiaal in het Zuiden is stuk of wordt niet onderhouden. Een lege batterij, een aerosoltoestel zonder masker, een operatielamp met maar één lamp… Het is dagelijkse kost voor artsen en hulpverleners in Afrika. Het project ‘Jenga Maarifa’ koppelt een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van ziekenhuizen in Zuid-Kivu aan bewustmaking over het verzenden en ontvangen van tweedehands medisch materiaal in zowel Congolese als Vlaamse ziekenhuizen. Zo zetten de provincie Vlaams- Brabant en Artsen Zonder Vakantie zich in voor een betere gezondheidszorg in DR Congo. www.jengamaarifa.be 84

AFRICAN REALITY MAMAN COLONELLE Dieudo Hamadi | Frankrijk/DR Congo, 2017 Kolonel Honorine, beter gekend als Maman Colonelle, werkt bij de Congolese politie in Bukavu, waar ze verantwoordelijk is voor kinderbescherming en de strijd tegen seksueel geweld. Na 15 jaar dienst wordt ze overgeplaatst naar Kisangani, een stad 650 km van Bukavu. Daar moet ze haar levenswerk van nul opnieuw opbouwen en wordt ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en problemen. Via het portret van deze buitengewoon moedige vrouw, die zich blijft inzetten voor gerechtigheid, kaart Maman Colonelle het probleem aan van geweld tegen vrouwen en kinderen in DR Congo. La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place, elle se trouve face à de nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC. Colonel Honorine, more commonly known as “Mama Colonel”, works for the Congolese police force and heads the unit for the protection of minors and the fight against sexual violence. Having worked for 15 years in Bukavu, in the east of the Democratic Republic of the Congo, she is transferred to Kisangani. There, she finds herself faced with new challenges. Through the portrait of this extraordinarily brave and tenacious woman, who fights for justice to be done, this film addresses the issue of violence towards women and children in the DRC and the difficulty of overcoming the past war. 2018 Genomineerd voor Publieksprijs Provincie Vlaams-Brabant VR. 27 APRIL 2018 20:00 kinepolis, bondgenotenlaan 145, 3000 leuven DI. 8 MEI 2018 18:30 filmhuis mechelen, minderbroedersgang 5, 2800 mechelen ZA. 12 MEI 2018 15:00 missiehuis van scheut, zavelstraat 76, 3010 kessel-lo gesproken: lingala/swahili/frans | ondertiteld: nederlands 72 min. 85

HiZZ` _Z a^X]i de - Averbode
M A T R I X / A L U M N I - Technische Universiteit Eindhoven
Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup
Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
С и с те м а кр е п л е н и я K -M a x - Dr. Schulze GmbH
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
a Toetsingsadvies MER S 13b0003300 1.pdf - Gemeente Montferland
Meer dan welkom (A+O Fonds gemeenten) (pdf, 1.28 MB) - Diverscity
Brochure - Kustveiligheidsplan N/A pdf bestand opent in nieuw venster
Dranken X-press - Pacton
e129Rec. incl. - X-com
9 x 14 versnellingen - Op Pad