Views
1 month ago

Historia klasa 5

30 5 • Cywilizacja

30 5 • Cywilizacja doliny Indusu Starożytne cywilizacje związane z wielkimi rzekami powstały nie tylko w Mezopotamii i Egipcie, lecz także na obszarach Azji położonych dalej na wschód – w Indiach i Chinach. Żyzne nadrzeczne doliny stwarzały tam dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Cywilizacje Indii ukształtowały się nad trzema wielkimi rzekami – Indusem, Gangesem i Brahmaputrą. Najstarsza z nich narodziła się około 2400 lat p.n.e. w dolinie Indusu. Żyjący tam ludzie •

5. Starożytne Indie i Chiny 31 zajmowali się uprawą pszenicy, jęczmienia i sezamu, znali też bawełnę. Hodowali bawoły, świnie, osły, konie. Budowali systemy nawadniające. Znali ceramikę i metale, produkowali kunsztowne przedmioty i ozdoby. Wznieśli dwa wielkie, precyzyjnie rozplanowane miasta – Mohendżo Daro i Harappę. Ich mieszkańcy posługiwali się pismem obrazkowym. Indie po najeździe Ariów Około 1500 lat p.n.e. Mohendżo Daro i Harappa popadły w ruinę. Wówczas z północnego zachodu wtargnęli na obszar Indii najeźdźcy – Ariowie. Zniszczyli resztki cywilizacji Indusu i podbili prawie cały Półwysep Indyjski. Ariowie częściowo przejęli zdobycze pokonanej cywilizacji, ale nie budowali już wielkich miast, pozostali społeczeństwem wiejskim. Przez kolejne stulecia starożytności na obszarze Indii istniało wiele niezależnych państewek. Jedynie w IV–III wieku p.n.e. ziemie te zostały zjednoczone przez dynastię Maurjów. Ważnym osiągnięciem kultury starożytnych Indii była wspaniała literatura. Przez długi czas Ariowie nie znali pisma (nie przejęli go z cywilizacji Indusu). Swoją tradycję przekazywali ustnie w formie recytowanych tekstów religijnych. Te tak zwane Wedy (słowo to oznacza wiedzę) spisali dość późno z użyciem nowego rodzaju pisma. • •