Views
7 months ago

Historia klasa 5

Spis treści

Spis treści Wprowadzenie – historia, źródła, czas 5 Dział I Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 10 2. Mezopotamia – narodziny pierwszej cywilizacji 14 3. Starożytny Egipt 19 4. Starożytny Izrael 26 5. Starożytne Indie i Chiny 30 Lekcja powtórzeniowa 34 Sprawdź się! 38 Dział II Starożytna Grecja 6. Cywilizacja starożytnych Greków 40 7. W demokratycznych Atenach 45 8. Wierzenia starożytnych Greków 50 9. W teatrze i na igrzyskach 53 10. Uczeni, pisarze, artyści 56 Lekcja powtórzeniowa 62 Sprawdź się! 64 Dział III Starożytny Rzym 11. Rzym – od królestwa do republiki 66 12. Imperium Rzymskie 70 13. Cywilizacja starożytnego Rzymu 76 14. Powstanie chrześcijaństwa i schyłek starożytności 81 Lekcja powtórzeniowa 87 Sprawdź się! 90 Dział IV Początki średniowiecza 15. Bizancjum 92 16. Powstanie cywilizacji islamu 97 17. Państwo karolińskie 102 18. Nowe państwa na zachodzie Europy 106 19. Słowiańszczyzna 110 Lekcja powtórzeniowa 114 Sprawdź się! 118 Dział V Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy 20. Rycerstwo i system lenny 120 21. Średniowieczna wieś 125 22. Średniowieczne miasto 129 23. Kościół i kultura na zachodzie Europy 134 24. Spór cesarstwa z papiestwem 142 25. Wyprawy krzyżowe 145 Lekcja powtórzeniowa 149 Sprawdź się! 152 Dział VI Polska pierwszych Piastów 26. Narodziny państwa polskiego 154 27. Panowanie Bolesława Chrobrego 158 28. Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów 162 29. Panowanie Bolesława Krzywoustego 165 30. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów 168 Lekcja powtórzeniowa 172 Sprawdź się! 176 Dział VII Polska dzielnicowa i zjednoczona 31. Rozbicie dzielnicowe 178 32. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej 182 33. Odbudowa Królestwa Polskiego 186 34. Polska Kazimierza Wielkiego 190 35. Polska w unii z Węgrami i Litwą 195 36. Jagiellonowie w Europie Środkowej 200 37. Monarchia stanowa w Polsce 205 Lekcja powtórzeniowa 210 Sprawdź się! 215 Indeks ważniejszych pojęć 216