Views
6 months ago

Historia klasa 5

36 Lekcja powtórzeniowa

36 Lekcja powtórzeniowa Żydzi – zwani w czasach starożytnych Hebrajczykami i Izraelitami – wyznawali monoteizm, czyli wiarę w jedynego Boga. Swoje tradycje religijne spisali w świętych księgach, które nazywamy Biblią. Według Biblii Hebrajczycy pochodzili od Abrahama, który przywędrował z Mezopotamii do Palestyny, czyli Ziemi Obiecanej ludu Izraela. Kolejną ważną postacią w dziejach biblijnych był Mojżesz, pod którego wodzą Żydzi powrócili z Egiptu do Palestyny. W XI–X wieku p.n.e. w Palestynie powstało królestwo Izraela. Jego najsłynniejsi władcy to Dawid i Salomon. Stolicą Izraela była Jerozolima. Z rozkazu Salomona wzniesiono tam świątynię jedynego Boga, którego Żydzi nazywali Jahwe. Około 2400 lat p.n.e. w dolinie Indusu powstały dwa wielkie miasta – Mohendżo Daro i Harappa, które dały początek cywilizacji indyjskiej. Około 1500 lat p.n.e. większość obszarów Półwyspu Indyjskiego podbił lud Ariów. Cywilizacja starożytnych Chin ukształtowała się nad rzekami Huang He i Jangcy. W XVIII wieku p.n.e. powstało tam pierwsze państwo chińskie. ,

37 • wynalezienie pisma, wynalezienie Dawid i Goliat w naszym codziennym rozumnego narodziny cywilizacji