Views
10 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Maandiko matakatifu

Maandiko matakatifu yanayosimulia historia ya kuumbwa kwa binadamu kulivyokuwa kwa jinsi ya ajabu kama tunavyosoma hapa chini: “Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba mwanamume na mwanamke aliwaumba” (Mwa. 1:26-27) Hapa tunajifunza ya kwamba, binadamu aliumbwa akiwa tofauti kabisa na viumbe hai vingine vyote, kuanzia malaika, wanyama na vitu vingine vyote. Kisha tunajifunza binadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu mwenyewe. Hii ndiyo ajabu na ya kutisha. Mfano wa Mungu na sura ya Mungu! Hapa haina maana ya kwamba Mungu aliumba Mungu mwingine mwenye kufanana naye. Mungu ni mmoja haumbwi wala kuumbika. Maandiko yanachomaanisha hapa ni kuwa Mungu katika uumbaji wake wa kiungu; aliamua kumuumba “kiumbe mtu” katika mfumo wenye kufanana naye kwa hekima na tabia ili aweze kumwakilisha Mungu katika utawala juu ya nchi na viumbe vyote vilivyomo. Maana Ya Mfano Wa Mungu Katika Binadamu Tumesoma maandiko yakisema, “... kwa mfano wa Mungu alimwumba mwanamume na mwanamke aliwaumba.” Ni nini maana hasa ya mfano wa Mungu na sura ya Mungu? Jina la kwanza la Mungu lililotumika katika Mwanzo wakati aliposema maneno haya, ni jina la Kiebrania la Elohim. Jina hili liko katika wingi wenye kumaanisha Mungu mmoja mwenye nafsi zaidi ya moja. Ni Mungu mmoja kwa sababu imeandikwa “Mungu akasema….” Lakini Mungu ana nafsi zaidi ya moja kwa kuwa maandiko yanasema “na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu ...”. 2

Haya maneno ya “mfano wetu” na “sura yetu” ndiyo yenye kuashiria Mungu mmoja lakini aliyejitambulisha katika nafsi zaidi ya moja. Kwa mukhtadha huu, Mungu aliamua kumuumba binadamu kwa mfano wake ambao ni “nafsi tatu” kama tunavyoshuhudia katika maandiko yafuatayo: “BWANA Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi.” (Mwa. 2:7) Maandiko tuliyosoma hapo juu yanadhihirisha mfumo wa utatu wa binadamu kimaumbile. Mavumbi ya ardhi ndiyo yalitengeneza mwili na “pumzi ya uhai” ni sehemu ya roho kutoka kwa Mungu mwenyewe aliyoipulizia ndani ya mwili; na kisha tunaona mtu anakuwa “nafsi hai”. Aidha, kila sehemu ya binadamu kuanzia mwili, nafsi na roho inavyo vitu vinavyoifanya kuwa sehemu kamili kiutendaji. Mathalan, mwili wa binadamu una kitu kinaitwa “milango ya maarifa” ambayo ni kuona, kusikia, kuonja, kugusa na kunusa. Milango hii hutenda kazi kupitia mfumo wa ubongo ambao ndiyo kama injini ya mwili. Nafsi ya mtu inavyo vitu vitatu ambavyo ni akili, hisia na utashi. Na roho nayo inavyo vitatu ambavyo ni “dhamiri”, “ushirika” na “utambuzi” ambavyo ndivyo Mungu huwasiliana na kuhusiana na binadamu katika roho. Uhai wa binadamu huonekana kupitia mwili. Nafsi ya binadamu ambayo ndiyo yenye akili na hisia na utashi ndiyo huufanya mwili kufanya mambo yenye kuonekana na wengine, kuazia kusema na kutenda kwake. Ukiutazama mchoro hapo juu utakuta jinsi ambavyo mduara mkubwa wa nje unawakilisha mwili. Mduara wa pili unawakilisha nafsi, na ule mduara mdogo wa katikati unawakilisha roho ya binadamu. 3

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
100%
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook