Views
10 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Uharibifu Wa Kiuchumi

Uharibifu Wa Kiuchumi Uharibifu wa kiuchumi utokanao na tabia sugu ni pamoja na: Ufukara katika familia; udhaifu katika ubunifu wa mipango endelevu ya kiuchumi; rasilimali asilia kuwanufaisha wageni badala ya wenyeji; uharibifu wa mazingira; wenyeji kuwa watumwa wa wageni katika nchi yao wenyewe. Aina 5 Za Tabia Sugu Zenye Kuharibu Vipaji 1. Tabia Ya Kunung’unika Na Kuhukumu Kunung’unika ni hali ya “kusema kwa sauti ya chini, aghalabu peke yako; kusema kwa kulalamika kwa sababu yakutokuridhika na jambo.” Kuhukumu ni hali ya “kuhesabia wengine makosa pasipo ushahidi” “kusema makosa ya wengine pasipo ridhaa yao na kwa nia ya kuwadhalilisha”. Mtu mlalamishi na mgung’unikaji na mwenye kuhukumu wengine huwa ni mwathirika wa mtazamo hasi dhidi ya wengine. Ni mtu aliyejawa na mawazo mabaya ya kutafuta makosa ili apate kukosoa na kuhukumu kwa nia ya kuona wahusika wanapatwa na mabaya kama adhabu ya makosa yao. Je, Unapenda kukosoa na kutoa lawama dhidi ya wengine? Unasukumwa kutafuta makosa katika kila jambo au kwa kila mtu? Huwa unaona ugumu au uzito wa kuona jambo jema pasipo kuona makosa? Unajiona huru kukosoa na kulaumu wengine hadharani pasipo kujali hisia zao wala heshima zao? Kama majibu ya maswali haya kwako ni “ndiyo” maana yake wewe ni mwathirika wa fikra na mtazamo hasi wa kulaumu na kuhukumu wengine. 58

Angalizo Si kila kukosoa ni mtazamo hasi. Wala kuona makosa na kuyasema kwa nia ya kusahihisha sio vibaya. Muktadha wa kipengele hiki ni kwa wale walioathiriwa na “tabia sugu ya kulalamika na kuhukumu wengine”. Mtu ambaye hajaathiriwa na tabia sugu ya kulalamika na kuhukumu wengine anapoona makosa huchukua hatua za kumwendea mkosaji na kumwelimisha kwa nia njema na lugha ya upole, tena baada ya kumsikiliza kwanza na kupata uhakika kutoka kwa muhusika. Lakini mwathirika wa tabia sugu ya kulalamika na kuhukumu wengine, hata kama analalamikia mambo ya kweli, huwa hatumii njia ya kuelimisha bali lugha ya kudhalilisha hadharani kwa kuanika makosa ya wengine. Tatizo huwa sio “kuona makosa” bali “njia ya kushughukilia makosa yenyewe” Mtu ambaye ni mwathirika wa “tabia sugu ya kulalamika na kuhukumu wengine” anaweza hata kujitetea ya kwamba ana mzigo wa kuwasaidia wale anaowakosoa wajirekebishe; lakini lugha inayotumika katika kukosoa ni ya kuudhi, kuumiza hisia, kudhalilisha, na kuwavunjia heshima wengine hadharani, wale anaodai kuwakosoa. Dalili Kuu Za Tabia Ya Kulalamika Na Kuhukumu Wengine Ulalamishi Mlalamishi ni mtu mwenye hulka ya kutokuridhika na mambo ya wengine. Hata pale mambo yakifanyika vizuri walalamishi hawana shukrani wala pongezi kwa wengine. Lakini likitokea dosari au udhaifu wao wataukomalia huo utafikiri hakuna jambo jema kwa wale wanaolalamikiwa. 59

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
100%
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook
GOLDINI