Views
10 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

“Ndugu

“Ndugu msinung’unukiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mlangoni.” (Yak. 5:9) “Yatendeni mambo yote pasipo manung’uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka’ ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu.” (Flp. 2:14-15) Tabia ya kuhukumu wengine Mwenye lawama za hukumu ni mtu aliyeathiriwa na mtazamo hasi wa kuhukumu wengine kwa dhana pasipo ushahidi kamili. Mwepesi wa kulaumu bila hata kusikia upande wa pili unasemaje kuhusu jambo husika. Hujiamini sana kwamba ana ujuzi wa kugundua makosa ya wengine lakini yeye mwenyewe haoni makosa yake mwenyewe. “Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu.” (Yak. 2:13) Usengenyaji Msengenyaji ni yule mwenye kufunua mambo binafsi ya siri za wengine kwa nia ya kuwadhalilisha na kuwavunjia heshima zao mbele za wengine. Msengenyaji hujifanya kuwa na taarifa nyeti za mambo ya watu lakini mwenyewe hayuko tayari kujulikana kama ndiye chanzo cha taarifa hizo. “Tena pamoja na hayo, hujifunza kuwa wavivu, wakizungukazunguka nyumba kwa nyumba; wala si wavivu tu, lakini ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno yasiyowapasa.” (1 Tim. 5:13) 60

Udhalilishaji Mdhalilishaji ni mtu anayezua mambo ya uongo kwa nia ya kuharibu heshima na hadhi za wengine hadharani. Mdhalilishaji huzalisha kashfa ili kuharibu maisha ya wengine. “Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote, na unafiki na husuda na masingizio yote.” (1 Pet. 2:1) Madhara Ya Kulalamika Na Kuhukumu Wengine Hudhoofisha Ubunifu Wa Kipaji Mwathirika wa mtazamo hasi wa kulalamika na kuhukumu hukiathiri kipaji chake cha asili kwa kudhoofisha uwezo wake wa asili wa kubuni mambo mapya. Kumbuka ya kwamba utendaji wa kipaji unategemea nguvu za ubunifu wa mambo mapya. Na nguvu za ubunifu hutokana na mawazo chanya. Kimaumbile “mawazo hasi” hayawezi kutenda kazi kwa wakati mmoja na “mawazo chanya”. Kila kimoja kinafanya kazi kwa wakati wake kinapokuwa kimepewa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo, “mawazo hasi” huamsha “hisia hasi” ambazo huwa kikwazo cha utendaji wa mawazo chanya. Wakati mwathirika wa mtazamo hasi hutumia mawazo hasi na kughubikwa na hisia hasi; hali hiyo huzuia upande wa pili wa mawazo chanya na hisia chanya kufanya kazi kwa wakati mmoja. Changamoto iliyopo hapa ni kwamba, muda wote ambapo mawazo hasi, na hisia hasi vinatenda kazi ndani ya mwathirika, kipaji chake kinakuwa kimefungiwa ule uwezo wake wa kutenda kazi yenye tija kwa muhusika. Kwa hiyo, muda mwingi unaopotea kwenye kulalamika na kuhukumu wengine, mambo yake mwenyewe husimama au kukwama. 61

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
100%
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook