Views
10 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

utakavyolianza jambo

utakavyolianza jambo hilo pasipo kuingiliana na mambo yako yanayokuwezesha kupata riziki au msaada wa mahitaji yako ya sasa. Tafuta ushauri na pengine anza taratibu kwa muda wa ziada. Inategemea ni jambo gani na kama linawezekana kwa muda wa ziada. Lakini ujue kwamba kama jambo hilo linakunyima usingizi na linakukereketa kila mara, huenda kipaji chako cha asili kimebebwa kwenye jambo hilo. 3. Wengine Wanasemaje Juu Yako? Njia nyingine ya kutambua una kipaji gani cha asili ni maoni ya wengine walio karibu na wewe. Ni muhimu kusikiliza kwa makini vile wengine walio karibu na wewe wanavyokutafsiri vile ulivyo. Kwa kuwa kipaji cha asili kazi yake ni kuhudumia wengine katika jambo lile ulilopewa uwezo kulifanya kwa viwango vya ubora kuliko wengine, lazima wahusika watasema habari zako kuhusu uwezo wako. Hebu tafakari ni jambo gani ambalo watu huja kwako kutafuta msaada wako, au kukuomba utoe huduma kwao kwa jambo hilo. Maoni ya wengi kuhusu jambo unalolimudu vizuri ni sehemu ya ushahidi kwamba una kipaji cha asili katika jambo hilo. Na hasa ikiwa watu wako tayari kukulipa kwa ajili ya jambo hilo. Sio kwamba wanakupenda wewe bali wanapenda kipaji chako. Wanakihitaji katika kuboresha mambo yao ambayo wewe ni mmoja wa waboreshaji wao. 4. Jambo Gani Unaliweza Kwa Urahisi? Kimsingi hakuna jambo jepesi hata kama ni dogo. Lakini kwa muktadha wa mada hii, kati ya mambo ambayo ni magumu kwa wengine, huenda kuna jambo ambalo kwako ni jepesi kwako 38

na halikupi shida wala kukuhenyesha kama wengine. Mara nyingi mambo ambayo ni rahisi sasa kwako, sio kwamba ni rahisi bali wewe umejaliwa uwezo maalum wa kuyamudu ndiyo maana yanakuwa mepesi kwako. Katika hayo mepesi, ambayo yanawatoa jasho wengine, huenda ndipo kipaji chako cha asili kilipolalia. Matumizi Mabaya Ya Vipaji Vya Asili Katika harakati za kutafuta na kufanya mambo kwa muktadha wa vipaji vya asili, yako mambo ambayo hayatakiwi kutafsiriwa kuwa ni vipaji vya asili. Japokuwa wahusika wanaweza kulazimisha na kushinikiza ya kwamba wanatumia vipaji vya asili kufanya mambo hayo, ukweli unabakia kwamba vipaji vya asili vinatambuliwa kwa nguvu na viashiria vyake vya ufanisi. Baadhi ya mambo ambayo si vipaji vya asili ni haya yafuatayo: 1. Tamaa Ya Umaarufu Wa Kutajirika Haraka Kuna watu wenye tamaa ya kutafuta utajiri wa haraka na huwa tayari kuupata kwa haraka pasipo kufuata taratibu halali za kuupata utajiri huo. Kundi hili hutafuta “umaarufu” kama njia ya mkato ya kujipatia utajiri wa haraka. Wako tayari kuwania fursa za umaarufu kama uongozi wa kisiasa au huduma za kikanisa kwa sababu tu huko ndiko kuna majukwaa ya kuwafikia watu wengi. Misukumo ya jinsi hii haiwezi kutafsiriwa kuwa ni “vipaji vya asili” kwa sababu wahusika pamoja na kutumia nguvu kubwa za kujinadi ili wapate kukubalika, bado hushindwa kuonesha viwango vya utendaji bora katika nafasi walizozivamia tu kwa tamaa zao wenyewe. 39

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet
100%
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook