Views
8 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Katika maandiko haya

Katika maandiko haya tunakuta maneno muhimu yafuatayo: “zaeni”, “mkaongezeke”, “mkaijaze nchi”na “kuitiisha”. Katika maneno haya tunapata kuziona ngazi za utendaji wa vipaji ndani ya mtu katika mtiririko wa ngazi ya “ubunifu”, ngazi ya “uzalishaji”, ngazi ya “usimamizi” na ngazi ya “urithishaji”: 1. Ngazi Ya Ubunifu Wengi hulitafsiri neno hili kwa maana moja tu “wana ndoa kuzaa watoto”! Lakini neno hili “zaeni” lina maana kubwa zaidi “kuzaa watoto”. Neno “zaeni” linabeba maana nzito ya “ubunifu wa mawazo mapya”. Kuzaa kunaanzia katika wazo kwanza. Ngazi ya kuzaa ni ngazi ya ubunifu wa mawazo ambayo wengi huyaita “maono mapya”. Wanandoa wanapoanza maisha, hatua yao ya kwanza ni ya “ubunifu wa mawazo mapya” ya jinsi wanavyotaka kuendesha maisha yao ya ndoa, kila mwanandoa akitimiza wajibu wake katika sehemu yake. Kuzaa watoto huanza katika ngazi ya ubunifu wa kuona umuhimu wa kuwa na watoto na jinsi ya kuwalea mpaka watakapokuwa watu wazima kama wao. Hatua ya kwanza ambapo kipaji ndani ya mtu kinapoanza kutenda kazi katika ubongo wake. Umri unaokadiriwa kwa kipaji kuanza ubunifu katika ngazi ya mawazo ni miaka 12-25. Muda huu ndipo mtoto anapokuwa katika mabadiliko makubwa ya kibaiolojia na kisaikolojia. Ndipo wakati anapokuwa na mawazo ya ubishi mwingi na kuhoji mambo mengi na wakati mwingine hata kujiamulia mambo kulingana na anavyowaza akilini mwake. Huu ndio wakati wa mafunzo ya kunoa vipaji unapotakiwa. Wakati anapokuwa shuleni ndio wakati ambapo waalimu na waangalizi wanatakiwa kumsoma mtoto ana kipaji gani. Na sio kumsoma tu bali kuanza kumwandaa kisaikolojia mtoto 42

ajitambue na kujiandaa kwa ajili ya kutumikia kipaji chake wakati atakapohitimu masomo yake. Hapa ndipo mifumo yetu ya elimu katika nchi za kiafrika ilipodhoofishwa na wakoloni waliotawala mataifa ya kiafrika. Kwa ujanja walituandalia mifumo ya elimu kwa nia ya kutufanya vibarua katika mashamba na miradi yao, na sio kwa ajili ya kuwaandaa watoto wa kiafrika wagundue na kunoa vipaji vyao ili wakihitimu waweze kujitegemea kupitia vipaji vyao vya asili. Kwa bahati mbaya, mpaka hivi sasa bado mifumo ya “elimu tegemezi” inaendelea kutumika; na ndiyo chimbuko la “dhana ya kuajiriwa”. Badala ya mhitimu kuwa na mtazamo wa “kujitegemea” kwa yeye kubuni kazi zake za ustadi na kutoa huduma za kulipwa kulingana na thamani ya viwango vya ubora; yeye anataka “nafasi ya kuajiriwa”. Naomba ieleweke kwamba si makosa wala si dhambi kuajiriwa. Mantiki hapa ni kwamba nafasi za ajira katika serikali na taasisi za umma ambazo ni haki ya kila mhitimu ni chache kuliko idadi ya wahitimu. Na hata sekta binafsi ina vigezo vyake vya kuajiri ikiwa ni pamoja na malipo ya chini ili kutengeneza faida kubwa. Hii ndiyo changamoto ya kutegemea ajira peke yake. Kama nilivyokwisha kusema tangu awali, kila mtoto ambaye ni binadamu kamili, mwenye afya njema na akili timamu, anacho kipaji cha asili ndani yake cha kumwezesha kuishi maisha ya kujitegemea pindi atakapokuwa mtu mzima. Lakini basi, katika ngazi hii ya ubunifu, ndipo mtoto anapotumia uwezo wake wa kufikiri kuelekea aina ya kipaji chake alichoumbiwa tangu tumboni mwa mama yake. 43

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
100%
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook
GOLDINI
100% Digital
100-ideeënboek
ÉNERGIE 100
Booklet_Rule Book-February 2012.indd - IKD Manitoba