Views
5 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

mtoto kijamii, kanisa ni

mtoto kijamii, kanisa ni mlezi mkuu kimaadili. Kundi la tatu lenye wajibu mkuu katika kurithisha kizazi kipya ni serikali na vyombo vyake vya dola na taasisi zake za umma. Katika sura hii tunakwenda kupitia mtiririko wa kihistoria kuhusu nadharia ya urithishaji, sababu za msingi wa urithishaji, hatua za urithishaji, vitu muhimu vya kurithisha na visivyofaa kurithishwa kizazi kipya. Tutapitia pia ukweli kuhusu ukomo wa umri wa kuishi wa kizazi kilichopo pamoja na ukomo wa nadharia za uchumi na uongozi. Kisha tutahitimisha na uchambuzi kuhusu hitaji kuu la viongozi wa kizazi kipya pamoja na mchakato wa kuandaa uongozi wa kizazi kipya. Historia Ya Nadharia Ya Urithishaji Nadharia ya urithishaji yaweza kuonekana kama kitu kipya kwa baadhi ya watu katika jamii. Kihistoria, nadharia ya urithishaji chimbuko lake ni taasisi ya ndoa ambayo ni “muungano wa mwanamume na mwanamke walioamua kuishi pamoja maisha yao yote“. Baada ya mwanamume na mwanamke kuoana na kuzaa watoto, wahusika hupanda daraja na kuitwa baba na mama au wazazi. Ni katika ngazi hii tunapata jina familia. Katika ngazi ya familia maisha na shughuli za uzalishaji na utunzaji wa familia yakiwemo malezi ya watoto hufanyika na kustawi katika jamii. Kilele cha malezi ya wazazi kwa watoto, ni pale ambapo watoto wamekuwa watu wazima na kufikia daraja la kuanzisha taasisi mpya za ndoa na kuanza kuishi maisha yao wenyewe. Kama ni binti huagwa na wazazi kwa zawadi na hatarajiwi kurejea kwao na kuwa sehemu ya familia ile tena. Na kwa upande wa mtoto wa kiume, huwezeshwa katika kuandaa mahali pake maalum, nyumba au chumba atakapoishi na mkewe; kulipiwa mahari, na kufanyiwa sherehe ya arusi. 82

Kuanzia wakati huo, bwana arusi hutambuliwa kuwa mtu mzima anayestahili kuendesha maisha mapya ya taasisi ya ndoa yake, na anatarajiwa kuacha kabisa kuwa tegemezi kwa wazazi kama alivyokuwa kijana asiye na ndoa. Kwa baadhi ya makabila au mataifa mengine, nadharia ya urithishaji, huanza kutekelezwa na wazazi katika hatua ya kuozesha au kufungisha ndoa za watoto wao. Lakini kwa makabila mengine hatua ya urithishaji hufanyika wakati baba wa familia amefariki dunia. Baada ya kuhitimisha msiba wake, ndipo wanafamilia wakisaidiana na ukoo hutekeleza nadharia ya kurithisha mali za marehemu kwa mjane na watoto wote pasipo kujali wana ndoa au hawana ndoa. Sababu Za Msingi Wa Urithishaji Ukomo Wa Umri Wa Kuishi Biblia imetabiri ukomo wa umri wa kuishi ni miaka 70 mpaka 80. Dalili za kizazi kinachomaliza muda wake kimekadiriwa watu kuanzia miaka 50 na kuendelea. Ukomo wa umri wa kutumikia serikali na taasisi za umma ni miaka 60. Kwa hiyo, watu wote wenye umri wa kuanzia miaka 50 na kuendelea, popote walipo, kwa mambo yoyote wanayofanya, mojawapo ya mipango muhimu kwetu ni kujiandaa kuachia majukumu tuliyo nayo na kuyarithisha kwa kizazi kinachoinukia hivi sasa. Umri wa kizazi kinachotakiwa kurithishwa ni kuanzia miaka 18 mpaka 49. Kipindi cha kurithisha kinahitaji maandalizi yasiyozidi miaka 10 kwa watu waliofikisha miaka 50. Kwa hiyo tunalazimika kurithisha kwa sababu ya ukomo wa umri wa kuishi ambao hatuna udhibiti nao. Kwa bahati mbaya baadhi yetu tunaogopa kurithisha mapema kwa hofu 83

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
100 %
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
Valentine_s_Day_Anthology_2015
Please click here to view the postcard. - City of Longwood