Views
9 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

akiwa ndiye kipaumbele

akiwa ndiye kipaumbele cha kwanza. Wakati watu wasiomcha Mungu wanaabudu mali za duniani hii lakini hawana ushirika na Mungu aliyewaumba; wanafunzi wa Yesu waliagizwa kumtafuta na kumtanguliza Mungu kwanza katika kutafuta kwao ili kufanikiwa kwao chimbuko lake liwe ni Mungu badala ya shetani. Kutafuta kwanza ufalme wa Mungu ni kumtafuta Mungu akufunulie na kukudhihirishia kusudi lake katika maisha yako. Na atafanya hivyo kwa kuanza kuibua vipaji vyako, na karama za Roho ili utendaji wako utokane na nguvu alizowekeza ndani yako. Kuweza kufanikisha zoezi hili unahitaji mshauri wa kiroho mwenye uzoefu na maisha ya ukuzaji vipaji kwa mujibu wa maadili ya kibibilia. Lakini, hatua hizi tatu ukizipa uzito unaostahili, tayari utakuwa umefanikiwa kupata ujuzi na uwezo wa kupambana na changamoto zenye kudhoofisha vipaji na kuzishinda. Inaweza kuonekana ni ngumu lakini sio kwamba haiwezekani kabisa. Ni uamuzi wako binafsi kama unataka mabadiliko chanya ya kutambua na kuchochea vipaji vyako. 80

SURA YA NNE Utangulizi WAJIBU KWA KIZAZI CHA SASA KURITHISHA KIZAZI KIPYA Kitabu hiki hakitakuwa na msaada kwa msomaji kama hakutakuwepo na uchambuzi makini unaohusu wajibu kwa kizazi cha sasa, kizazi cha wazee, kutambua wajibu mkuu wa kurithisha majukumu ya kijamii, kiuchumi na kiuongozi kwa kizazi kipya. Kizazi kilichopo hivi sasa kimefikia mahali kilipo hivi sasa kwa sababu kizazi cha zamani, kilichotangulia kiliacha misingi ambayo kiliirithisha kwa kizazi kinachomaliza muda wake sasa. Kwa bahati mbaya, nadharia ya uritishaji imeanza kupoteza umuhimu wake kwa jamii kiasi kwamba kizazi kipya hakina matumaini wala mwelekeo wa kule kinakojiandaa kuelekea. Muktadha wa kitabu hiki ni kukihimiza kizazi cha sasa kinachomaliza muda wake kutimiza wajibu wake wa kurithisha kizazi kipya majukumu ya msingi kwa mustakabari wa taifa. Makundi muhimu yenye wajibu wa kusimamia mchakato wa urithishaji kwa kizazi kipya unaanzia na “wazazi” au “walezi” katika ngazi ya familia. Ngazi ya familia ndio kitovu cha malezi kuanzia mtoto anapozaliwa, kukua hadi anapofikia umri wa kujitegemea kama mtu mzima. Kundi la pili ambalo linahusika katika wajibu wa kurithisha kizazi kipya ni kanisa. Natumia msamiati kanisa kwa maana ya taasisi inayosimamia kueneza na kurithisha maadili ya kiimani kwa wafuasi wake. Wakati familia ni mlezi mkuu wa maisha ya 81

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
100%
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook