Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n128 N Ako odstránit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Odstránit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’. 6 Kliknite na Odstránit’ heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie Intel(R) VT n129 N Používanie Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) vám umožňuje používanie hardvérovej virtualizácie softvéru na zvýšenie účinnosti a výkonu vášho počítača. ! Intel VT nemusí byt’ k dispozícii na vašom počítači, v závislosti od nainštalovaného procesora. Informácie o virtualizácii a používaní hardvérovej virtualizácie softvéru získate u vydavateľa softvéru. Aktivácia Intel VT 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Advanced. 3 Stlačením klávesu M alebo m zvoľte Intel(R) Virtualization Technology alebo Intel(R) VT, stlačte kláves Enter, zvoľte Enabled a potom stlačte kláves Enter. ! Ak sa v okne nastavenia BIOS nezobrazí zarážka Advanced alebo nedokážete zvolit’ Intel(R) Virtualization Technology, Intel VT nie je na vašom počítači k dispozícii. 4 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.