Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 98 N 10 Postupujte podľa pokynov pomocníka Pomoc a technická podpora pre systém Windows pri spúšt’aní funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker. 11 Heslo pre obnovenie uložte na pamät’ové zariadenie USB flash v okne pre uloženie hesla pre obnovenie. 12 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustí sa proces šifrovania. ! Aktualizáciou svojho systému BIOS pomocou softvéru ako je napríklad program VAIO Update sa nastavenia systému BIOS vrátia na predvolené hodnoty. Uvedené kroky musíte zopakovat’ znova. Proces šifrovania potrvá niekoľko hodín.

Používanie periférnych zariadení > n 99 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie replikátora portov (strana 100) ❑ Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (strana 107) ❑ Pripojenie externého displeja (strana 108) ❑ Voľba režimu displeja (strana 115) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (strana 116) ❑ Pripojenie USB zariadenia (strana 118)