Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 30 N Predĺženie trvania batérie Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžit’ dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód. ❑ Znížte jas obrazovky LCD vášho počítača. ❑ Používajte režim šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 32). ❑ Zmeňte nastavenie šetrenia energiou pomocou možností napájania Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie Správa napájania VAIO (strana 131). ✍ Postupujte podľa krokov v časti Kontrola kapacity batérie (strana 29) a prečítajte si podrobné informácie o predĺžení životnosti batérie v súbore pomocníka.

Začíname > Bezpečné vypnutie počítača n 31 N Bezpečné vypnutie počítača Aby ste sa vyhli strate neuložených dát, počítač určite vypínajte správne, ako je popísané nižšie. Ako vypnút’ váš počítač 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču. 2 Uložte svoje údaje a zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie. 3 Kliknite na tlačidlá Štart a Vypnút’. Počítač sa po krátkom čase automaticky vypne. Uistite sa, že kontrolné svetlo napájania zhasne.