Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N 5 Nasaďte kryt. Skontrolujte, či sú všetky výstupky zasunuté na svoje miesto, a potlačte kryt v smere šípky. 6 Vrát’te a dotiahnite vybraté skrutky. Ako vybrat’ batériu ! Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta. 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte napájací adaptér, ak bol zapojený. 2 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky.

Začíname > Používanie batérie n 25 N 3 Potiahnite a podržte poistku v smere šípky (3) a vytiahnite batériu v smere šípky (4). 4 Odtiahnite batériu od počítača v smere šípky.