Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n196 N Reproduktory Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu. Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz. Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk. Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh. Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnút’ výstupné zvukové zariadenie, nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 201).

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n197 N Čo mám robit’, ak moje externé reproduktory nefungujú? ❑ Prečítajte si odporúčania v časti Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov? (strana 196). ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitost’ je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počut’ zvuk. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté. ❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi. ❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh. ❑ Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnút’ výstupné zvukové zariadenie, nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 201).