Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 34 N Používanie režimu dlhodobého spánku Ako aktivovat’ režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Alternatívnym spôsobom je kliknutie na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Prepnút’ do režimu dlhodobého spánku. ! Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne. Ako sa vrátit’ do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 35 N Udržiavanie počítača v optimálnom stave Aktualizácia vášho počítača Na váš počítač VAIO vždy nainštalujte nasledujúce softvérové aplikácie, aby sa zvýšila jeho efektívnost’, bezpečnost’ a funkčnost’. Program VAIO Update vám automaticky oznámi, ak sú na internete k dispozícii nové aktualizácie, a prevezme a nainštaluje ich do vášho počítača. ❑ Windows Update Kliknite na Štart, Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 5 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.