Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 56 N Vsunutie a vybratie „Memory Stick“ Ako vložit’ „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 57 N 3 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Nosič netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak „Memory Stick“ nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Keď vložíte médium „Memory Stick“ do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke. Systém automaticky rozpozná „Memory Stick“ a obsah na médiu „Memory Stick“ sa zobrazí. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Počítač a dvakrát kliknite na ikonu „Memory Stick“. Ikona „Memory Stick“ sa zobrazí v okne Počítač po vsunutí „Memory Stick“ do zásuvky. ! Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložit’ do adaptéra „M2“ Duo. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez adaptéra, môže sa stat’, že sa nebude dat’ vytiahnut’.