Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n110 N Zapojenie počítačového displeja alebo projektora Externý displej (ako počítačový displej alebo projektor) môžete pripojit’ k svojmu počítaču buď priamo alebo pomocou voliteľného replikátora portov. Zapojenie počítačového displeja alebo projektora ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. 1 Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alevo projektora do siet’ovej zásuvky. 2 Zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky monitora (2) na počítači alebo na replikátore portov, použite kábel displeja (3). ✍ Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n111 N ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupného konektora HDMI na počítači alebo na replikátore portov. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami. ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený vstupným portom HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI do výstupného portu HDMI na počítači alebo replikátore portov a druhý koniec do vstupného portu HDMI na displeji počítača. Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, použite adaptér HDMI – DVI-D na pripojenie k výstupnému portu HDMI počítača alebo replikátora portov. DVI-D znamená Digital Visual Interface – Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové videosignály). Má 24 pólov. Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.