Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 38 N Používanie aplikácie VAIO Care Pomocou aplikácie VAIO Care môžete vykonávat’ pravidelné kontroly výkonnosti a vylaďovat’ svoj počítač, aby vždy pracoval optimálne. Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším počítačom, vždy spustite aplikáciu VAIO Care. Aplikácia VAIO Care vykoná vhodné opatrenia na riešenie problému. Spustenie softvéru VAIO Care ❑ ❑ Modely s tlačidlom ASSIST Stlačte tlačidlo ASSIST, kým je váš počítač zapnutý. Modely bez tlačidla ASSIST Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Care. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, na modeloch s tlačidlom ASSIST stlačenie tlačidla ASSIST spustí aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) môžete použit’ na obnovenie svojho počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows.

Používanie vášho počítača VAIO > n 39 N Používanie vášho počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (strana 40) ❑ Používanie dotykového panelu (strana 43) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 44) ❑ Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet (strana 45) ❑ Používanie vstavanej kamery (strana 47) ❑ Používanie optickej jednotky (strana 48) ❑ Používanie „Memory Stick“ (strana 56) ❑ Používanie iných modulov/pamät’ových kariet (strana 63) ❑ Používanie Internetu (strana 67) ❑ Používanie siete (LAN) (strana 68) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 69) ❑ Používanie bezdrôtovej siete WAN (strana 74) ❑ Používanie funkcie BLUETOOTH (strana 79) ❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 85) ❑ Používanie TPM (strana 90)