Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n116 N Používanie funkcie viacerých monitorov Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdelit’ vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Ak je napríklad k vášmu počítaču pripojený externý displej, obrazovka počítača a externý displej môžu fungovat’ ako jedna pracovná plocha. Kurzor môžete presúvat’ z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje pret’ahovat’ objekty, napríklad otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n117 N Ako používat’ funkciu viacerých monitorov ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Rozlíšenie obrazovky vášho externého displeja sa môže zmenit’, keď zmeníte výkonnostný režim. ✍ Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku; v opačnom prípade sa počítač nemusí vrátit’ do štandardného režimu. Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na oba displeje; v opačnom prípade váš softvér nemusí správne fungovat’. 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte Rozšírit’ tieto monitory a potom kliknite OK. ✍ Môžete nastavit’ farebná hĺbka a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobit’ režim viacerých monitorov. Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.