Views
3 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 40 N Používanie klávesnice Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému. Kombinácie/funkcia Funkcia Fn + (F1): práca s dotykovým panelom Zapne a vypne dotykový panel. Fn + % (F2): vypnutie hlasu Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Na zvýšenie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F4 a potom M alebo ,, alebo stláčajte klávesy Fn+F4. Na zníženie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F3 a potom m alebo

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 41 N Kombinácie/funkcia Funkcia Fn + /T (F7): výstup na displej Prepína miesto výstupu medzi obrazovkou počítača a externým displejom. Stlačením klávesu Enter zvoľte výstup na obrazovku. ! Ak odpojíte kábel displeja od počítača, kým je zvolený vonkajší displej ako miesto výstupu na obrazovku, obrazovka počítača sa vypne. V takom prípade stlačte kláves F7 dvakrát, pričom podržte stlačený kláves Fn a potom stlačte kláves Enter, aby sa prepol výstup údajov na obrazovku počítača. V závislosti od pripojeného externého displeja použitie viacerých monitorov nemusí byt’ podporované. Fn + / (F9/F10): zväčšovanie Zmena veľkosti obrázku alebo dokumentu zobrazeného v niektorom softvéri. Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (zmenšenie), stlačte klávesy Fn+F9. Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (zväčšenie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Fn + (F12): dlhodobý spánok Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie. Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 33).