Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 18 N Spodok (bez spodného krytu) A Pamät’ový modul (strana 135) B Konektor na pripojenie batérie (strana 22)

Začíname > O kontrolných svetlách n 19 N O kontrolných svetlách Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami: Kontrolné svetlo Funkcie Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 28). Vstavaná kamera Svieti počas používania vstavanej kamery. Prístup k médiu Svieti počas prístupu k údajom na pamät’ovej karte, ako „Memory Stick“ a pamät’ová karta SD. (Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, pamät’ová karta sa nepoužíva. Disková mechanika Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamät’ovom zariadení alebo počas používania optickej diskovej mechaniky. Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Stlačením klávesov Fn+Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Opätovným stlačením klávesov sa numerická klávesnica vypne. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna. Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift, píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.